Polkomtel: ostatecznie 50 tys. kary za nieprzeniesienie numeru

24-01-2011, 14:01

W roku 2008 UKE nałożył na Polkomtela karę 100 tys. zł. za utrudnianie przeniesienia numeru. Operator nie zgadzał się z karą, więc sprawa trafiła najpierw do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, potem do Sądu Apelacyjnego. Ten ostatni postanowił zmniejszyć wysokość kary, ale apelację firmy oddalił.

W sierpniu 2008 r. wspominaliśmy o karze 100 tys. zł dla Polkomtela. Wówczas w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej ustalił, że Polkomtel uniemożliwił abonentowi (firmie Cargo-partner spedycja sp. z o.o) skorzystanie z uprawnienia do przeniesienia przydzielonych numerów.

Polkomtel postanowił zaskarżyć decyzję. W czerwcu ub.r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Polkomtela, wskazując, że bezsporne w sprawie jest to, iż Polkomtel nie dochował warunków przeniesienia numerów przewidzianych w przepisach.

>>> Czytaj: UOKiK: PTC i Polkomtel działały na szkodę konsumentów...

20 stycznia 2011 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie wniesionej przez Polkomtel SA apelacji od wyroku SOKiK czerwca 2010 r. Sąd Apelacyjny w punkcie 1. swojego wyroku zmienił zaskarżony wyrok SOKiK poprzez obniżenie nałożonej kary pieniężnej do 50.000,00 zł, a w punkcie 2. oddalił apelację Polkomtela w pozostałej części.

W ustnych motywach wyroku Sąd podniósł, iż apelacja Polkomtela w części jest zasadna. Zdaniem Sądu jednak Polkomtel nie może się skutecznie powoływać wobec Cargo na swój regulamin stanowiący o tym, że pisma powinny być doręczane do punktu obsługi Plus, a nie do siedziby Polkomtela. W ocenie Sądu regulamin powinien działać na korzyść klienta, być dla niego ułatwieniem, ale nie oznacza on, że nie stosuje się przepisów kodeksu spółek handlowych.

Zdaniem Sądu opóźnienie nie wystąpiło wyłącznie z przyczyny leżącej po stronie operatora-dawcy, tj. Polkomtela, ale także z powodów leżących po stronie operatora-biorcy, tj. Polskiej Telefonii Cyfrowej. PTC bowiem pierwotnie wysłała komunikat z nieprawidłową datą przeniesienia numeru do Polkomtela, poprawiła go jednak tego samego dnia. Mając te okoliczności na uwadze, Sąd uznał, iż nałożona kara jest za wysoka i obniżył ją do 50 tys. zł.

Wyrok jest prawomocny.

>>> Czytaj: Kiedy można zmienić lub przenieść numer telefonu


Następny artykuł » zamknij

Smartfon pokieruje satelitą

Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy