PIT 2011: Jak zachować termin, składając zeznanie roczne

Jeśli nie możesz złożyć dokumentu do organu podatkowego w terminie, możesz nadać na poczcie, przesłać przez internet, a gdy jesteś za granicą - zostawić w urzędzie konsularnym. Dzięki temu termin będzie zachowany niezależnie od tego, kiedy wpłynie do organu.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Dochowanie terminu podatkowego jest niezwykle istotne ze względu na to, że niewywiązanie się z tego obowiązku bardzo często skutkuje negatywnymi konsekwencjami. Warto w tym miejscu podkreślić, że naliczenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej to wierzchołek góry lodowej. Wielu podatników zastanawia się, co zrobić w przypadku, gdy ze względu na różne okoliczności nie mogą osobiście dostarczyć stosownych dokumentów do urzędu skarbowego. Czy w razie ewentualnego przesłania dokumentacji do organu podatkowego można uznać, że termin został dotrzymany?

Termin uważa się za zachowany, choć faktycznie dokumenty nie zostały dostarczone na czas

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, aby termin przewidziany na wypełnienie ciążącego na podatnikach obowiązku podatkowego został zachowany, dokumenty związane z rozliczeniem podatkowym muszą z zasady zostać dostarczone do organu podatkowego. Wydaje się to oczywiste w przypadku, gdy podatnik osobiście składa w urzędzie skarbowym na przykład zeznanie podatkowe. Warto jednakże pamiętać o tym, że Ordynacja podatkowa przewiduje sytuacje, w których pomimo faktycznego niezłożenia niezbędnej dokumentacji w przewidzianym na to terminie uznaje się, że został on zachowany. Ponadto należy podkreślić, że zasady te stosuje się zarówno do terminów materialnych, jak i terminów procesowych.

Dokumenty elektroniczne

Obecnie, w dobie komputeryzacji, elektroniczne rozliczenie podatkowe za pośrednictwem internetu nie stanowi już rzadkości. Coraz więcej podatników decyduje się na tę formę ze względu na jej liczne zalety. Przede wszystkim jest to duża oszczędność czasu niezbędnego na dostarczenie stosownej dokumentacji fiskusowi. Można zatem uznać, że choć podatnik faktycznie nie składa dokumentów w papierowej postaci, przewidziany na to termin uważa się za zachowany, pod warunkiem że formularz elektroniczny zostanie wysłany w dniu, w którym upływa termin. Potrzebne jest jednak urzędowe potwierdzenie odbioru.

Poczta Polska

Drugim - do niedawna najpopularniejszym - sposobem pozwalającym na złożenie dokumentacji podatkowej bez konieczności udania się do organu podatkowego jest przesyłka pocztowa.  Należy w tym miejscu podkreślić, że przesłanie dokumentu za pośrednictwem Poczty Polskiej daje gwarancję zachowania terminu podatkowego, pod warunkiem że przesyłka została nadana przed jego upływem. Podatnik powinien pamiętać, że wiążącą datą w tym przypadku jest data stempla pocztowego, która w myśl prawa jest równoznaczna ze złożeniem nadanego pisma. Nie trzeba już się martwić o to, kiedy przesyłka trafi do adresata.

Konsulat jak urząd skarbowy

Podatnicy przebywający za granicą mogą złożyć wymagane dokumenty w polskim urzędzie konsularnym. Należy jednak podkreślić, że w tym przypadku należy tego dokonać, przestrzegając przewidzianego terminu. 

Marynarze i żołnierze

Niekiedy zdarza się, że ze względu na ciążące obowiązki zawodowe nie można dostarczyć stosownych dokumentów do organu podatkowego w wymaganym terminie. Nie chodzi tu tylko o fizyczne złożenie na przykład zeznania podatkowego, ale także zastosowanie wymienionych wyżej form alternatywnych. W sytuacji tej znajdują się najczęściej marynarze i żołnierze. W takim przypadku przepisy Ordynacji podatkowej pozwalają im na przekazanie stosownej dokumentacji dowództwu jednostki wojskowej lub kapitanowi statku.

Więźniowie i osoby, na które został nałożony areszt

W podobnej sytuacji znajdują się osoby pozbawione wolności lub aresztowane,  w których przypadku ustawodawca przewidział analogiczne rozwiązanie. Dopuszczalne jest bowiem złożenie wymaganych dokumentów w administracji zakładu karnego, jak również aresztu śledczego.

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care

Zobacz także:Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.