Optymistycznie o sztucznej inteligencji

10-09-2018, 09:38

Sztuczna inteligencja ma przyczynić się do wzrostu zysków, zwiększyć wydajność oraz innowacyjność działalności, a także wpłynąć korzystnie na powstawanie nowych miejsc pracy - wskazują na to wyniki badania ponad 400 przedstawicieli kierownictwa firm i organizacji reprezentujących finanse, produkcję, handel oraz sektor ochrony zdrowia i publiczny.

Dziewięciu na dziesięciu (a dokładniej 94%) liderów biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez Economist Intelligence Unit na zlecenie Microsoftu wskazuje sztuczną inteligencję jako ważną technologię dla rozwiązywania strategicznych wyzwań swoich organizacji. Na szczycie listy kluczowych tematów, z którymi muszą mierzyć się ich firmy, menedżerowie z sektora prywatnego umieszczają cyberbezpieczeństwo (25%), zaraz potem niepewność gospodarczą (20%), pozyskiwanie nowych klientów (18%) oraz rozwój talentów i kompetencji (17%). Tymczasem respondenci z sektora publicznego podkreślają znaczenie wykorzystania sztucznej inteligencji w rozwiązaniu takich problemów, jak modernizacja IT (26%) oraz ograniczenie niepewności gospodarczej (25%).

Więcej niż jedna czwarta badanych (27%) twierdzi, że ich organizacje już wprowadziły sztuczną inteligencję do kluczowych procesów i usług, a kolejne 46% deklaruje realizację jednego lub więcej projektów pilotażowych wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Wśród badanych organizacji, technologia AI jest najczęściej stosowana w obszarze analizy obrazu (35%), rozwoju asystentów wirtualnych (31%), analizy predykcyjnej (29%), uczenia maszynowego (28%), przetwarzania języka naturalnego (26%) oraz robotyki (16%).

Optymistyczna ocena dotycząca AI dotyczy również wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Mimo wyrażanych niekiedy obaw w tym zakresie, respondenci przyznali, że dzięki AI powstaną nowe role organizacyjne. Jednocześnie prawie sześć na dziesięć osób (59%) uważa, że sztuczna inteligencja wpłynie na zwiększenie płac, a 56% rzeczywiście dostrzega wzrost stopy zatrudnienia w ich branżach i krajach dzięki zastosowaniu technologii AI.

Wyniki badania Economist Intelligence Unit przygotowane na zlecenie Microsoft pt. „Intelligent Economies: AI’s Transfomation of Industries and Society” zostały opublikowane 30 lipca 2018 r. Badanie opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 400 kierowników wyższego szczebla pracujących w różnych branżach, w tym w usługach finansowych, służbie zdrowia, produkcji, handlu detalicznym i sektorze publicznym. Respondenci pochodzą z następujących krajów: Francji, Niemiec, Meksyku, Polski, RPA, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Microsoft


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy