Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Megatrendy ery cyfrowej

17-06-2019, 23:58

Tworzenie nowych technologii wydaje się dziś niemożliwe w oderwaniu od potrzeb użytkowników oraz zjawisk społecznych i ekonomicznych, które mogą kształtować ich przyszłość. Firma HP zaprosiła do współpracy grupę ekonomistów, specjalistów IT i socjologów, aby wspólnie zastanowić się nad tym, które z wiodących trendów społecznych i gospodarczych będę mieć kluczowy wpływ na rozwój oraz codzienne życie miliardów osób na całym świecie. W ten sposób powstał raport Megatrendy 2019.

Wśród zjawisk, które zdaniem ekspertów zaproszonych do badania będą determinować kierunek postępu technologicznego w najbliższych latach, wskazane zostały: urbanizacja, automatyzacja, digitalizacja oraz zrównoważony rozwój.

W stronę miast

Dziś, ponad połowa globalnej populacji żyje w ośrodkach miejskich. Jak przewiduje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ta liczba będzie się zwiększać – w 2025 roku mieszkańcy miast stanowić będą nawet 68 proc. ludności. Jednak mimo rosnącej urbanizacji, w perspektywie najbliższych 10 lat, przewiduje się, że na rynku pracy brakować będzie nawet 85 milionów wysoko wykwalifikowanych pracowników. W przypadku niektórych państw luka ta może osiągnąć nawet 25 procent. Zmiany technologiczne i modernizacja narzędzi pracy sprawiają, że zmienia się zapotrzebowanie na umiejętności pozwalające na ich obsługę. Do tych szczególnie pożądanych należą dziś kompetencje z zakresu projektowania cyfrowego oraz druku 3D, które stają się nieodłącznym elementem produkcji przemysłowej.

Automatyzacja dla większej produktywności

W sytuacji rosnących niedoborów siły roboczej kluczowa staje się automatyzacja. Realizacja części procesów z wykorzystaniem maszyn pozwala na przeniesienie pracowników z wykonywania rutynowych zadań do tych bardziej zaawansowanych. Od robotów produkcyjnych po autonomiczne samochody, siłą napędową automatyzacji są dane, które pozwalają maszynom uczyć się i reagować. W tej chwili przesyłanie informacji z czujników zbierających dane do serwerów oraz ich analiza trwają zbyt długo. Odpowiedzią na ten problem mają być mikroprocesory o potężnej mocy obliczeniowej, które będą w stanie przetworzyć dane i zareagować natychmiast po ich otrzymaniu.

Praca w erze digitalu 

W miarę rozwoju procesów uczenia się maszyn możliwe staje się tworzenie wirtualnych modeli do przewidywania i optymalizowania tego, co dzieje się w rzeczywistości. Narzędzia te pozwalają sprawdzić funkcjonalność projektowanego obiektu oraz wprowadzić ewentualne udoskonalenia, zanim zostanie on fizycznie wyprodukowany. Wirtualne modele wykorzystywane są dziś przez branżę wytwórczą m.in. w celu tworzenia symulacji pracy maszyn tak, aby móc dokładnie zaplanować ich konserwację, zanim wystąpią awarie lub przestoje. Z tych rozwiązań korzystają także ośrodki miejskie np. w ramach realizacji projektów smart cities.

Zrównoważony rozwój

Automatyzacja procesów produkcyjnych oraz rosnąca populacja miast generują popyt na ogromną ilość energii. Zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych nie może być jednak realizowane w oderwaniu od idei zrównoważonego rozwoju. Większość organizacji jest świadomych konsekwencji ich wyborów, dlatego zmieniają swoje modele biznesowe i praktyki, dążąc do implementacji niskoemisyjnej i wydajnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Źródło: HP Inc.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Freepik
fot. G Data