Karta Równoważności uchroni TP przed podziałem?

30-03-2009, 15:18

Telekomunikacja Polska przekazała do UKE Kartę Równoważności – dokument, w którym zawarto program mający na celu zwiększenie przejrzystości w relacjach z operatorami alternatywnymi. TP twierdzi, że wdrożenie Karty może likwidować powody, dla których UKE chce podzielić największego operatora.

TP określa Kartę Równoważności jako dobrowolną inicjatywę, stworzoną w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby stawiane przez rynek wobec operatora o znaczącej pozycji.

Założenia Karty zostały przedstawione regulatorowi podczas serii spotkań. W ostatecznej wersji dokumentu przekazanego UKE uwzględnione zostały zagadnienia i pytania zgłoszone przez przedstawicieli Urzędu.

Karta Równoważności zakłada:

  • Wdrożenie Reguł Postępowania gwarantujących takie same traktowanie innych operatorów jak części detalicznej TP.
  • Przejrzystość działań TP w obszarze obsługi klientów hurtowych, dzięki systemowi monitoringu wskaźników KPI.
  • Wdrożenie w organizacji "kultury nie-dyskryminacji", poprzez kompleksowe szkolenia pracowników z zakresu niedyskryminacyjnego traktowania operatorów oraz modyfikacje systemu motywacyjnego.
  • Usprawnienie procesu obsługi Operatorów Alternatywnych i jakości usług hurtowych (uproszczenie, przejrzystość, skrócenie procesu).
  • Rozwój i wdrażanie usług regulowanych, z udziałem wszystkich interesariuszy (Regulatora, Operatorów Alternatywnych i TP).
  • Możliwości porozumienia i poszukiwania efektywnych rozwiązań operacyjnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami rynku - Forum Telekomunikacyjne.

Według TP propozycje uwzględniają faktyczne możliwości TP, jak również kondycję całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Mogą być szybko wdrożone (niektóre już funkcjonują, jak monitoring i publikacja wskaźników KPI). Ich implementacja potrwa dużo krócej niż 5 lat, a na tyle szacuje się czas wdrażania separacji funkcjonalnej.

TP podkreśla też, że wdrożenie Karty jest nieporównywalnie tańsze od funkcjonalnego podziału TP. Koszty, szacowane w przypadku podziału na 754 mln zł, można zmniejszyć nawet o 60-80%. Karta ma też pozwolić na uniknięcie destabilizacji całego rynku telekomunikacyjnego, która zdaniem TP mogłaby być efektem podziału największego telekomu. 

- Wprowadzenie kompleksowego rozwiązania w postaci Karty Równoważności (...) to podstawa harmonijnej współpracy między operatorami i rozwoju usług. Przełoży się to na wzrost zaufania do inwestycji infrastrukturalnych, m.in. na budowanie sieci nowej generacji - uważa prezes TP Maciej Witucki.

Karta jest efektem pracy zespołu przedstawicieli różnych struktur TP oraz ekspertów firm zewnętrznych PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz Accenture.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy