Czterokrotnie więcej skazanych odbyć może karę w SDE

29-06-2010, 18:45

Upowszechnienie możliwości odbywania kary poza więzieniem może ograniczyć koszty funkcjonowania całego systemu penitencjarnego, a także te związane z opieką społeczną. Oprócz tego ograniczeniu ulec może zjawisko alienacji skazanych.

System Dozoru Elektronicznego (SDE) funkcjonuje w Polsce od 1 września 2009 roku. Jego głównym założeniem jest umożliwienie skazanym odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem penitencjarnym. Do tej pory z tej możliwości mogły korzystać osoby z wyrokami poniżej sześciu miesięcy lub z tymi, których długość nie przekraczała roku pod warunkiem jednak, że do jej końca pozostało mniej niż sześć miesięcy.

24 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o odbywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE. Zgodnie z nią zwiększona została liczba skazanych, którzy mogą starać się o taki sposób odbywania kary - obecnie objęci nią mogą być wszyscy skazani na kary pozbawienia wolności do jednego roku. Łącznie jest ich około 11,4 tys. Do tego należy doliczyć 31 tys. skazanych, którzy nie stawili się do więzień celem odbycia kary (na dzień 31.12.2009). Decyzja każdorazowo należeć będzie do sądu penitencjarnego.

Sonda
Czy System Dozoru Elektronicznego to dobry pomysł?
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
wyniki  komentarze

Ministerstwo Sprawiedliwości liczy, że dzięki liberalizacji ustawy uda się znacząco zwiększyć liczbę skazanych odbywających karę poza murami zakładów penitencjarnych. Jest szansa, że przy szerszej realizacji programu poprawie ulegną warunki w więzieniach, a także zmniejszą się całkowite koszty funkcjonowania systemu.

SDE powinno się także przyczynić do zmniejszenia skali wykluczeń więźniów z życia społecznego, zawodowego i rodzinnego. Na warunkach określonych przez sąd skazani mogą wykonywać pracę zarobkową, przebywając jednocześnie ze swoją rodziną i uczestnicząc w życiu publicznym. Powinno to także doprowadzić do zmniejszenia kosztów pomocy społecznej.

>> Czytaj także: Będzie więcej skazanych pod dozorem elektronicznym 

System obejmuje obecnie apelacje warszawską (od 01.09.2009) oraz krakowską, lubelską i białostocką (01.06.2010). Z dniem 1 stycznia 2012 stanie się on dostępny dla skazanych w apelacjach poznańskiej, gdańskiej i rzeszowskiej, a rok później w katowickiej, łódzkiej, szczecińskiej i wrocławskiej.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag System Dozoru Elektronicznego
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy