TP chce dopłaty

01-07-2009, 07:16

208 milionów złotych domaga się Telekomunikacja Polska tytułem pokrycia deficytu wynikającego ze świadczenia usług powszechnych. Poprzednie dwa wnioski nie doczekały się jeszcze realizacji.

Telekomunikacja Polska złożyła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o dopłatę w wysokości 208 milionów złotych tytułem pokrycia deficytu wynikającego ze świadczenia usług powszechnych. Zgodnie bowiem z prawem telekomunikacyjnym wyznaczony przez UKE operator zapewnia możliwość korzystania z określonych usług, nawet w sytuacji, gdy są one nierentowne.

W tej sytuacji, jeśli narzucone decyzją Urzędu usługi generują straty, operator ma prawo żądać rekompensaty. Przysługuje ona nie tylko Telekomunikacji Polskiej, ale każdemu operatorowi, który osiągnął w poprzednim roku przychód w wysokości przynajmniej 4 milionów złotych. Rekompensata jest pokrywana proporcjonalnie przez wszystkich uprawnionych operatorów.

W wydanym oświadczeniu narodowy operator przypomniał, że wciąż nie doczekał się realizacji dwóch poprzednich wniosków - z 2006 i 2007 roku - na kwoty odpowiednio 140 i 219 milionów złotych. W pierwszym przypadku Urząd Komunikacji Elektronicznej stwierdził, że TP nie dostarczyła wszystkich niezbędnych dokumentów. Operator twierdzi, że nie otrzymał informacji, o jakie konkretnie dokumenty chodzi.

Urząd ostatecznie odrzucił wniosek Telekomunikacji Polskiej. Ta odwołała się jednak do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przychylił się do skargi operatora na odmowną decyzję regulatora. UKE wniósł skargę kasacyjną, która jeszcze nie doczekała się rozstrzygnięcia.

Złożony w czerwcu 2008 roku wniosek za rok 2007 powinien był zostać rozpatrzony do końca sierpnia ubiegłego roku. Postępowanie wciąż jednak trwa.


Następny artykuł » zamknij

Chiny się ugięły?

Źródło: Telekomunikacja Polska
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy