KE wydłużyła konsultacje i będzie powiadamiać o planach

04-01-2012, 09:36

Ułatwienie udziału w kształtowaniu prawa na poziomie UE - taki jest cel Komisji Europejskiej, która wczoraj uruchomiła usługę powiadamiania o swoich inicjatywach oraz wydłużyła konsultacje społeczne z 8 do 12 tygodni.

- Aby prawidłowo kształtować politykę, należy słuchać tych, których ona dotyczy. Jest to kluczowy element tego procesu. Dzięki wydłużeniu czasu konsultacji z korzyścią dla wszystkich wzmocnimy głos obywateli, przedsiębiorstw i organizacji, które pomagają nam tworzyć politykę - mówił José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej.

Barroso z pewnością ma rację, mówiąc, że politycy powinni wsłuchiwać się w głos obywateli. Nie zawsze to robią, co widać w Polsce i w UE, choćby przy okazji prac nad ACTA, ale kroki służące poprawieniu procesu stanowienia prawa zawsze warto dostrzegać.

Czytaj: Ministerstwo Gospodarki: uwagi do ustaw online

Do tej pory konsultacje społeczne KE trwały 8 tygodni, ale od teraz mają trwać co najmniej 12 tygodni. Dzięki temu podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach będą miały więcej czasu na przygotowanie stanowiska i przesłanie go do prawodawców. Przykładowo federacje małych i średnich przedsiębiorstw będą miały czas na zasięgnięcie opinii swoich członków.

Kolejna nowość to usługa powiadamiania w Rejestrze służącym przejrzystości. Organizacje wpisane do tego rejestru (tzn. firmy, organizacje branżowe, pozarządowe, lobbyści) mogą teraz zapisać się na tę usługę, aby z wyprzedzeniem, mniej więcej na rok przed przyjęciem planów działania, otrzymywać informacje w sprawie nowych inicjatyw w wybranych dziedzinach.

Swoje nowe podejście do konsultacji KE określa mianem "inteligentnych regulacji". Komisja twierdzi, że pragnie włączenia obywateli i przedsiębiorstw w proces ustawodawczy, aby uwzględnić wszystkie stosowne dowody i obawy podczas opracowywania wniosków ustawodawczych.

Wykaz toczących się już konsultacji można znaleźć na stronie ec.europa.eu/yourvoice.

A tymczasem w Polsce obserwatorzy działań rządu obawiają się zmniejszenia znaczenia konsultacji społecznych.

Czytaj: (akt.) ACTA: coś ważnego się wydarzyło, a tu cisza...


Źródło: Komisja Europejska
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy