Europarlament chce dotacji na cyfryzację małych kin

16-11-2011, 14:41

Sprzęt cyfrowy jest zbyt drogi, a bez niego małe, niezależne kina nie będą w stanie nadążyć za cyfrową rewolucją - przekonują europosłowie w przyjętej dziś rezolucji. Dokument mówi o dotacjach unijnych, dzięki którym małe kina będą w stanie zainwestować w produkcję, archiwizowanie i projekcję 3D, HDTV czy technologię Blue-ray.

- Musimy pamiętać, że inwestycje w kulturę i kino dają długoterminowe, niematerialne, wielopokoleniowe rezultaty w zakresie kształtowania europejskiej tożsamości, promując dialog i wspierając różnorodność kulturową i językową. Cyfryzacja nie tylko zwiększa potencjał gospodarczy sektora filmowego, ale też daje każdemu Europejczykowi szybki dostęp do filmów dobrej jakości - mówił autor rezolucji, polski deputowany Piotr Borys (EPP, PL).

Unijne i krajowe dotacje na rzecz europejskiego kina powinny wspierać różnorodność produkcji filmowej oraz europejską sieć kin i traktować je jako sposób na promowanie europejskiej tożsamości kulturowej. Dlatego posłowie apelują o zwiększenie pomocy publicznej oraz o dofinansowanie kinematografii z zasobów unijnych funduszy strukturalnych i programu MEDIA w celu wspierania digitalizacji europejskich produkcji filmowych i kanałów ich dystrybucji.

Czytaj: UE: miliony euro na cyfryzację kin

Posłowie zauważyli, że jednym z kluczowych i większych wyzwań jest utrzymanie oglądalności w małych, niezależnych kinach, głównie w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich. To przede wszystkim te kina zmagają się z problemami finansowymi i to one powinny otrzymać wsparcie, żeby nadążyć za postępem technologicznym.

Nowa rezolucja podkreśla znaczenie cyfrowej archiwizacji dla ochrony i zachowania krajowego oraz europejskiego dziedzictwa kinematograficznego. Dlatego posłowie apelują do krajów członkowskich o podjęcie niezbędnych środków prawnych, przy jednoczesnym poszanowaniu praw autorskich.

Europejski przemysł filmowy to blisko 30 000 ekranów kinowych i 1200 filmowych produkcji rocznie. Jednak z blisko 1 mld sprzedanych biletów w 2010 roku zaledwie 27% dotyczyło filmów europejskich.

Czytaj: Unijna walka z piractwem to dbanie o eksport USA


  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy