Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Zmieniaj świat na lepsze: do 12 czerwca trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu European Social Innovation Competition 2024

20-05-2024, 17:06

Komisja Europejska rozpoczęła 12. edycję europejskiego konkursu na innowacje społeczne (European Social Innovation Competition 2024 - EUSIC). Konkurs promuje pomysły służące rozwiązywaniu wyzwań społecznych oraz wspierające trwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy w Europie. W tegorocznej edycji tematem konkursu są innowacje społeczne w "cyfrowej demokracji”. Zadanie konkursowe ma na celu nagrodzenie innowacji, które m.in. identyfikują i przeciwdziałają dezinformacji czy integrują podmioty w nowych praktykach demokratycznych. Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne o wysokości: 75 000 euro, 50 000 euro i 25 000 euro. Zgłoszenia można przesyłać do 12 czerwca br.

Zmieniaj świat na lepsze: do 12 czerwca trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu European Social Innovation Competition 2024

Europejski Konkurs Innowacji Społecznych (EUSIC), finansowany przez Europejską Radę Innowacji (EIC) w ramach programu “Horyzont Europa”, ma na celu zwiększanie świadomości na temat innowacji społecznych w szerokim gronie odbiorców, stymulowanie powstania nowych pomysłów na innowacje społeczne, stworzenie sieci praktyków o podobnych poglądach oraz wsparcie finalistów w przekształcaniu ich pomysłów w strukturalne przedsiębiorstwa.

Iliana Ivanova, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, ogłosiła przyznanie nagrody podczas otwarcia Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Komisarz powiedziała:

Innowacje społeczne w obszarze demokracji cyfrowej mogą znacząco poprawić życie obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji oraz przynieść korzyści społeczeństwu UE. Tegoroczny konkurs na europejskie innowacje społeczne ma na celu nagrodzenie innowacji, które identyfikują i przeciwdziałają dezinformacji, integrują podmioty w nowych praktykach demokratycznych, budują oddolne społeczności, a także wzmacniają społeczeństwo obywatelskie poprzez uczestnictwo i otwarte technologie. Niecierpliwie oczekuję na ekscytujące projekty, które będą konkurować w tym roku.

Uruchomiony w 2013 roku, ku pamięci pioniera innowacji społecznych Diogo Vasconcelosa, Europejski Konkurs Innowacji Społecznych przyzna trzy nagrody w wysokości 75 000 euro, 50 000 euro i 25 000 euro (odpowiednio za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca), za najlepsze projekty innowacji społecznych mające na celu zmianę świata na lepsze.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest otwarty, między innymi, dla organizacji non-profit i for-profit, takich jak przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe (NGO), organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO), instytucje edukacyjne i uniwersytety. Do konkursu mogą zgłaszać się innowatorzy społeczni z państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z programem “Horyzont Europa”. Jury składające się z niezależnych ekspertów oceni wnioski, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. Stopień innowacyjności: stopień, w jakim każdy nowy produkt, usługa i/lub model organizacyjny lub biznesowy jest nowy w danym kontekście w związku z wyzwaniem konkursu. Pomysł musi być nowy i innowacyjny w danym kontekście społeczno-gospodarczym i geograficznym.

  2. Użyteczność i inkluzywność: czy proponowane rozwiązanie jest łatwe w użyciu i przystępne cenowo oraz czy może zaangażować jak największą część obywateli UE, niezależnie od ich pochodzenia lub umiejętności cyfrowych.

  3. Pozytywny wpływ społeczny: potencjał wniosku do sprostania wyzwaniu konkursowemu, wspieranie współpracy i partnerstw z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Wnioskodawca musi wykazać, w jaki sposób proponowane rozwiązanie przyczyni się do rozwiązania tegorocznego wyzwania.

  4. Rentowność i trwałość: trwałość finansowa i środowiskowa wniosku, w tym plan trwałości, aby rozwiązanie było trwałe w perspektywie średnio- lub długoterminowej.

  5. Skalowalność i możliwość powielania: potencjał pomysłu do skalowania i powielania w różnych sektorach, na różnych poziomach zarządzania lub na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim lub globalnym.

  6. Decentralizacja i zarządzanie: poprawa przejrzystości i odpowiedzialności (przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności i/lub anonimowości).

Szczegółowe informacje oraz wyjątki dostępne są w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej Europejskiego Konkursu Innowacji Społecznych


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik