Ustawy w XML i PDF - trwają konsultacje ws. formatów

04-11-2011, 10:11

Ustawy mają być publikowane elektronicznie, ale w jakim formacie? Obecnie Rada Ministrów proponuje, aby były to dokumenty XML, które da się przekształcić do formatu HTML i PDF.

Dzienniku Internautów kilkakrotnie zwracał uwagę na to, że elektroniczne publikowanie dokumentów na stronach rządowych nie zapewni przejrzystości, jeśli format tych dokumentów nie będzie odpowiedni. Szczególnie uciążliwe są skany wrzucane w formacie PDF, które nie tylko utrudniają przeszukiwanie i powtórne wykorzystanie dokumentów, ale czasem nawet ich przeczytanie (nie mówiąc o tym, że takie dokumenty zajmują więcej miejsca). 

W przeszłości Rząd proponował publikowanie skanów, co miało zapewnić wiarygodność dokumentów dzięki zeskanowaniu pieczątek. Teraz podejście do problemu się zmieniło, o czym świadczy projekt rozporządzenia dostępny na stronie BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi o Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej postaci dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych, z terminem zgłaszania uwag do dnia 7 listopada 2011 r.).

W rozporządzeniu czytamy m.in.:

§ 3. 1. Dokumenty elektroniczne zawierające akty podlegające ogłoszeniu sporządza się w formacie XML.

(...)

5. Schemat aktu jest sporządzany przy wykorzystaniu standardu XSD zgodnego z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych.

(...)

6. Szablon wizualizacji aktu umożliwia przekształcenie treści aktu podlegającego ogłoszeniu, zapisanej w pliku XML, do formatów PDF oraz HTML zgodnych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych.

Rozporządzenie mówi również, że w skład schematu aktu mają znaczniki XML zawierające mechanizmy do przedstawiania budowy aktu, zawartości tekstowej poszczególnych jednostek systematyzacyjnych i elementów zewnętrznych włączonych w treść aktu, a przechowywanych w osobnych e-dokumentach.

Czytaj: Rząd zmniejsza przejrzystość dzięki skanom

W paragrafie 5. projektu rozporządzenia opisano, jakie warunki ma spełniać załącznik rozporządzenia. Ma to być plik XML z wizualizacją w formatach HTML oraz PDF. Ewentualnie może to być plik PDF generowany w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, a jego postać ma umożliwiać wydruk treści w formacie A4 w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu.

Rozporządzenie mówi też, że akty podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formatach XML i PDF wygenerowanych na podstawie dokumentu XML. Akty wraz z załącznikami oraz zewnętrznymi plikami binarnymi (obrazami, wykresami, mapami itp.) opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym organu upoważnionego do wydania aktu podlegającego ogłaszaniu. Wymagania dotyczące podpisu elektronicznego w przedmiotowym zakresie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Na pierwszy rzut oka rozporządzenie wydaje się krokiem w dobrą stronę. Ciekawie będzie zobaczyć, co na ten temat powiedzą eksperci, którzy ocenią rozporządzenie w ramach konsultacji.

Czytaj: Ministerstwo Gospodarki: uwagi do ustaw online


Źródło: BIP MSWiA
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy