Ustawy w XML i PDF - trwają konsultacje ws. formatów

04-11-2011, 10:11

Ustawy mają być publikowane elektronicznie, ale w jakim formacie? Obecnie Rada Ministrów proponuje, aby były to dokumenty XML, które da się przekształcić do formatu HTML i PDF.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Dzienniku Internautów kilkakrotnie zwracał uwagę na to, że elektroniczne publikowanie dokumentów na stronach rządowych nie zapewni przejrzystości, jeśli format tych dokumentów nie będzie odpowiedni. Szczególnie uciążliwe są skany wrzucane w formacie PDF, które nie tylko utrudniają przeszukiwanie i powtórne wykorzystanie dokumentów, ale czasem nawet ich przeczytanie (nie mówiąc o tym, że takie dokumenty zajmują więcej miejsca). 

W przeszłości Rząd proponował publikowanie skanów, co miało zapewnić wiarygodność dokumentów dzięki zeskanowaniu pieczątek. Teraz podejście do problemu się zmieniło, o czym świadczy projekt rozporządzenia dostępny na stronie BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi o Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej postaci dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych, z terminem zgłaszania uwag do dnia 7 listopada 2011 r.).

W rozporządzeniu czytamy m.in.:

§ 3. 1. Dokumenty elektroniczne zawierające akty podlegające ogłoszeniu sporządza się w formacie XML.

(...)

5. Schemat aktu jest sporządzany przy wykorzystaniu standardu XSD zgodnego z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych.

(...)

6. Szablon wizualizacji aktu umożliwia przekształcenie treści aktu podlegającego ogłoszeniu, zapisanej w pliku XML, do formatów PDF oraz HTML zgodnych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych.

Rozporządzenie mówi również, że w skład schematu aktu mają znaczniki XML zawierające mechanizmy do przedstawiania budowy aktu, zawartości tekstowej poszczególnych jednostek systematyzacyjnych i elementów zewnętrznych włączonych w treść aktu, a przechowywanych w osobnych e-dokumentach.

Czytaj: Rząd zmniejsza przejrzystość dzięki skanom

W paragrafie 5. projektu rozporządzenia opisano, jakie warunki ma spełniać załącznik rozporządzenia. Ma to być plik XML z wizualizacją w formatach HTML oraz PDF. Ewentualnie może to być plik PDF generowany w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, a jego postać ma umożliwiać wydruk treści w formacie A4 w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu.

Rozporządzenie mówi też, że akty podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formatach XML i PDF wygenerowanych na podstawie dokumentu XML. Akty wraz z załącznikami oraz zewnętrznymi plikami binarnymi (obrazami, wykresami, mapami itp.) opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym organu upoważnionego do wydania aktu podlegającego ogłaszaniu. Wymagania dotyczące podpisu elektronicznego w przedmiotowym zakresie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Na pierwszy rzut oka rozporządzenie wydaje się krokiem w dobrą stronę. Ciekawie będzie zobaczyć, co na ten temat powiedzą eksperci, którzy ocenią rozporządzenie w ramach konsultacji.

Czytaj: Ministerstwo Gospodarki: uwagi do ustaw online


Źródło: BIP MSWiA


Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.