Regulacja stawek Aero2 wstrzymana przez Komisję Europejską

21-11-2011, 13:40

Urząd Komunikacji Elektronicznej planował ustalić stawki za zakańczanie połączeń w sieci operatora Aero2. Komisja Europejska wstrzymała tę inicjatywę, bo jej zdaniem nie przeprowadzono odpowiedniej analizy rynku.

Stawki za zakańczanie połączeń w sieci ruchomej (MTR) to stawki hurtowe, które operatorzy telekomunikacyjni nakładają na siebie nawzajem za zestawianie połączeń przychodzących do abonentów korzystających z ich sieci.

Zgodnie z propozycją UKE stawki dla Aero2 byłyby określone na poziomie wyższym od cen oferowanych przez czterech głównych konkurentów Aero2. Taka asymetria stawek miała - według UKE - pozwolić nowemu operatorowi na efektywne konkurowanie na rynku telekomunikacyjnym. Komisja Europejska jest jednak zdania, że UKE podjął decyzję bez wystarczającego uzasadnienia potrzeby takich stawek, a jej arbitralny charakter narusza zasady unijne.

Czytaj: Ceny połączeń będą spadać wolniej

KE uważa, że UKE, podobnie jak wszystkie inne unijne organy regulacyjne, jest zobowiązany do oceny warunków konkurencji w różnych sektorach krajowego rynku telekomunikacyjnego. Regulatorzy mogą wprowadzać środki kontroli cen lub inne odpowiednie, proporcjonalne i uzasadnione środki zaradcze jedynie w przypadku, gdy przeprowadzona przez nich analiza rynku wykazała brak skutecznej konkurencji.

Jest to drugie ostrzeżenie wysłane przez Komisję w tym miesiącu do UKE w związku z jego stanowiskiem w sprawie stawek za zakańczanie połączeń w sieci ruchomej.

Po raz pierwszy KE wyraziła swoje zaniepokojenie stanowiskiem UKE w sprawie stawek MTR w sieci Aero2 rok temu. Od tego czasu wprowadzenie art. 7a nowej dyrektywy ramowej w sprawie telekomunikacji zobowiązuje krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji do zgłaszania Komisji, BEREC (Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) oraz organom regulacyjnym ds. telekomunikacji w innych państwach członkowskich UE środków, które zamierzają wprowadzić celem rozwiązania problemów na rynku. Krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji muszą w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić zalecenia Komisji, takie jak zalecenie w sprawie stawek za zakańczanie połączeń.

Komisja we współpracy z BEREC omówi z UKE tę kwestię oraz ewentualne zmiany proponowanych środków w celu zapewnienia ich zgodności z prawem UE. Dogłębny przegląd zgłoszonych środków będzie trwać do trzech miesięcy. Po zakończeniu tego procesu Komisja może wydać zalecenie, zwracając się do krajowego organu regulacyjnego o wprowadzenie zmian do projektowanego środka naprawczego lub jego wycofanie.

Czytaj: Masz słaby zasięg? Zgłoś to na stronie UKE


Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy