Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Przewodnik po innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu, które wesprą rozwój biznesu

14-06-2024, 16:31

Aktualnie tempo życia człowieka przyspiesza. Nieustannie mierzymy się z coraz to nowszymi wymaganiami z wielu stron. Na szczęście człowiek może również korzystać z wielu ciekawych i interesujących innowacji. Przedsiębiorstwa mają do dyspozycji fantastyczne dofinansowania z Unii Europejskiej, dzięki którym mogą się rozwijać i piąć coraz wyżej w górę. Bardzo popularne programy, z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa, to Nutritech, Ścieżka Smart czy Ulga na Ekspansję. Sprawdź, co to za programy, jakie mają zalety i dlaczego warto z nich skorzystać!

Przewodnik po innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu, które wesprą rozwój biznesu

  1. Dofinansowanie dla przedsiębiorców — czym charakteryzuje się program Nutritech?
  2. Fundusze europejskie oferują więcej — Ścieżka Smart
  3. Dotacje unijne — ulga na ekspansję, czyli wsparcie projektów mających na celu polepszenie żywienia społeczeństwa
  4. Podsumowanie

Dofinansowanie dla przedsiębiorców — czym charakteryzuje się program Nutritech?

Nutritech to program, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności rozwiązań, jak i produktów z zakresu prawidłowego, zdrowego żywienia. Do celów szczegółowych programu zaliczymy:

  • wdrożenie opracowanych rozwiązań (produkty prozdrowotne, dieta spersonalizowana, usługi, narzędzia wspomagające) głównie dedykowane osobom, które dotknięte są chorobami przewlekłymi niezakaźnymi;
  • wdrożenie rozwiązań, a więc procesów, technologii, planów żywieniowych, produktów prozdrowotnych, usług towarzyszących, które zmniejszą ryzyko wystąpienia niektórych chorób przewlekłych;
  • wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez rozwiązania technologiczne w ramach rozwoju procesów produkcyjnych oraz dystrybucji żywności prozdrowotnej.

Nutritech to program rządowy, z którego mogą skorzystać przede wszystkim biznesy spożywcze i okołospożywcze. Małe, duże, ale tez średnie przedsiębiorstwa mogą z sukcesem skorzystać z tego programu. 

Innowacje w ramach Nutritech to choćby takie projekty, jak musy owocowo-warzywne wzbogacone o składniki bioaktywne wspierające mikrobiom z właściwościami antyoksydacyjnymi czy spersonalizowany system optymalizacji nawodnienia. inne ciekawe pomysły innowacji to wysokobłonnikowy i wysokobiałkowy wafel suchy czy wegańskie produkty typu instant z wykorzystaniem alternatywnych emulgatorów.

ulga na ekspansję

Fundusze Europejskie oferują więcej — Ścieżka Smart

Dotacje unijne to również gwarancja innego programu finansowanego przez Unię. Ścieżka Smart ma na celu przeprowadzenie badań przemysłowych, prac przedwdrożeniowych oraz prac rozwojowych. Dodatkowe cele Ścieżki Smart to także opracowanie innowacyjnego produktu bądź technologii, a także wdrożenie nowego albo znacznie ulepszonego produktu lub technologii na rynek. Program ten może sprawić, że w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja, która zaważy na jego ważności. Program ten polecany jest dla małych przedsiębiorstw, ale jest też reklamowany w sektorze przedsiębiorstw mikro, średnich i dużych. W ten sposób łatwo stworzysz środowisko przyjazne innowacjom, a ponadto czeka Cię zwiększenie konkurencyjności i łatwiejsze dopasowanie do nowoczesnej gospodarki. 

Z programu można sfinansować wynagrodzenia razem z pochodnymi osób zatrudnionych, koszty aparatury naukowo-badawczej, ale również wartości niematerialnych i prawnych, koszty podwykonawstwa, inne koszty operacyjne, które związane są bezpośrednio z realizacją projektu, a także inne dodatkowe koszty pośrednie, które rozliczane są metodą ryczałtową. 

ścieżka smart

Dotacje unijne - ulga na ekspansję, czyli wsparcie projektów mających na celu polepszenie żywienia społeczeństwa

Ulga na Ekspansję to program, który umożliwia ponowne odliczenie wydatków na promocję, jeśli wynosiły one do 1 miliona złotych w konkretnym roku podatkowym. Rozwiązanie to wprowadzone zostało w 2022 roku w ramach Nowego Ładu. Projekt skierowany jest jako kompleksowe wsparcie dla producentów, którzy wytwarzają konkretne produkty. Przepisy stanowczo wykluczają, by z ulgi skorzystały formy działalności gospodarczej, która nie wytwarza swoich produktów. Program ten nie jest skierowany do organizacji badawczych.

Jeśli chodzi o limit kosztów, jakie można rozliczyć w ramach tej ulgi, mowa o maksymalnie 1 milionie złotych. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, wprowadzenie nowego produktu i osiągnięcie przychodów z jego sprzedaży czy wejście na nowy rynek. Jeden z tych trzech warunków musi nastąpić w dwóch następujących po sobie kolejno latach podatkowych.

Celem ulgi na ekspansję jest wsparcie przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej, zachęcenie przedsiębiorców do poszerzania skali działalności produkcyjnej czy zapełnienie luki powstałej wskutek likwidacji zagranicznych przedsiębiorstw.

nutritech

Podsumowanie

Jeśli temat jest Ci bliski, warto go jeszcze bardziej zgłębić, aby w miarę możliwości skorzystać z licznych ulg i programów UE zarządzanych przez KE. Dobrym krokiem będzie zapisanie się do newslettera, by dowiedzieć się więcej o programach, a także zyskać wiedzę, jak powinno wyglądać stworzenie strategii wzorniczej w efekcie której w przedsiębiorstwie wdrożona zostanie konkretna innowacja.

Foto: Unsplash, Pexels,

Treść: materiał partnera


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik