5 mln zł kary dla TP za niekompletne informacje

28-10-2008, 08:51

Pula kar dla Telekomunikacji Polskiej zwiększyła się o 5 mln zł. Tym razem Urząd Komunikacji Elektronicznej ukarał operatora za przekazanie niepełnych danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy rynku. Ponadto Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał nałożoną wcześniej karę za neostradę tp.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Nowa kara dla TP

Wczoraj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję nakładającą na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 5 mln zł. Ma ona związek  z nieudzieleniem kompletnych informacji na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa UKE analizy rynku świadczenia usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy (tzw. rynek 14).

Prawo telekomunikacyjne zobowiązuje TP do udzielania informacji i dostarczania dokumentów na żądanie Prezesa UKE. W wyniku postępowania administracyjnego stwierdzono, że TP nie przekazała żądanych przez Prezesa UKE w piśmie z dnia 3 czerwca 2008 r. danych obejmujących zestawienie wszystkich łączy służących lub mogących służyć do świadczenia usług na rynku 14. Nieprzekazanie kompletnych danych określonych w tym piśmie stanowiło istotną przeszkodę w prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia, czy na rynku 14 występuje skuteczna konkurencja.

Prawo Telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach wydanie przez Prezesa UKE decyzji nakładającej karę pieniężną w maksymalnej wysokości do 3% przychodów ukaranego podmiotu.

Utrzymana kara za neostradę

Również wczoraj odbyła się rozprawa przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) dotycząca innej kary. Telekomunikacja Polska próbowała odwołać się od decyzji Prezesa UKE z dnia 16 lutego 2007 r. Tą decyzją nałożono na spółkę karę pieniężną w wysokości 500 000 zł za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektów zmiany cennika i regulaminu świadczenia usługi neostrada tp w postaci 5 okresowych ofert promocyjnych, obowiązujących od dnia 16 października 2006 r.

SOKiK oddalił odwołanie TP i wskazał na to, że podzielił w całości ustalenia i ocenę prawną zawartą przez Prezesa UKE w zaskarżonej decyzji.

Sąd wskazał, że Prawo telekomunikacyjne zawiera Dział II regulowanie rynku telekomunikacyjnego. Zgodnie z przepisami tego działu Prezes UKE przeprowadza analizę rynków właściwych wyrobów i usług telekomunikacyjnych, a po ustaleniu, że na rynku nie występuje skuteczna konkurencja, wyznacza przedsiębiorcę o znaczącej pozycji na rynku właściwym oraz nakłada obowiązki regulacyjne przewidziane w ustawie.

Sąd zauważył również, iż elementem cennika była opłata za utrzymanie łącza. To dodatkowo uzasadniało obowiązek przedstawiania cenników do zatwierdzenia, albowiem jest to element regulowany przez Prezesa UKE.

TP argumentowała, że nałożenie kary powinno nastąpić po przeprowadzeniu osobnego postępowania kontrolnego. Zdaniem SOKiK ta argumentacja była niewłaściwa.

Wszystkie kary UKE  

Listę wszystkich kar nałożonych przez UKE na operatorów można zobaczyć na stronach UKE. TP jest zdecydowanym liderem w zbieraniu kar, ale widać też, że nie jest to jedyna firma karana przez regulatora.

Jak dotąd TP zapłaciła karę 200 tys. zł za nieprzedłożenie do akceptacji projektu zmiany cenników usług linii cyfrowej ISDN tp i Octopus ISDN. Wiele innych kar zostało podtrzymanych przez SOKiK. Jedna z kar została zmniejszona przez SOKiK o 20%.


Źródło: UKE


Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.