Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

250 tys. zł kary dla Novum za brak informacji

12-10-2009, 16:52

7 października br. Telekomunikacja Novum Sp. z o.o została ukarana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na Telekomunikację Novum Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł. Postępowanie administracyjne wykazało, iż w 2008 i 2009 roku wspomniany operator dopuścił się trzech naruszeń Prawa telekomunikacyjnego i rozporządzeń Ministra Infrastruktury.

Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Telekomunikacji Novum z klientami nie zawierały informacji dotyczących zakresu obsługi serwisowej, warunków przedłużenia i rozwiązania umowy, wysokości kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej, informacji o możliwości rozwiązania sporu w drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Novum nie zawierał informacji o obowiązku umieszczenia w odpowiedzi na reklamację pouczenia o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

UKE ustalił również, że odpowiedzi na reklamacje udzielane przez Telekomunikację Novum nie zawierały nazwy jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację i pouczenia o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawach, które w związku tym przysługują użytkownikom. Ponadto reklamacje techniczne nie były potwierdzone złożeniem reklamacji w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia do jej przyjęcia oraz nie udzielano odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

Naruszenia, których dopuściła się Telekomunikacja Novum Sp. z o.o., nie zapewniały odpowiedniej ochrony praw klientów tej firmy. Ponadto mogły wpływać na to, że nieświadomi swoich praw użytkownicy usług Novum, często z tych praw w ogóle nie korzystali - informuje UKE. Prawo telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach karę pieniężną w wysokości do 3% przychodów osiągniętych przez podmiot w roku poprzedzającym tę decyzję. Prezes UKE nakładając karę 250 tys. wziął jednak pod uwagę fakt, że spółka usunęła stwierdzone nieprawidłowości.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Źródło: UKEOstatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik