Upadające przedsiębiorstwa, jak przetrwać na dynamicznym rynku

24-10-2018, 13:16

Współczesny rynek charakteryzuje się ogromną konkurencyjnością - nawet innowacyjne startupy nie mogą oczekiwać, że obszar, w którym funkcjonują, nie zapełni się w krótkim czasie wieloma konkurującymi ze sobą podmiotami. Siłą rzeczy część firm znajdzie się w na tyle niekorzystnej sytuacji finansowej, że może stać się zagrożona upadłością w wyniku zadłużenia. Problem ten dotyczy często firm transportowych i budowlanych, które mają ogromną konkurencję na dość niewielkim rodzimym rynku. Bankructwo firmy to jednak ostateczność, przed którą można się skutecznie ochronić dzięki wprowadzonej w życie z dniem 1 stycznia 2016 nowej ustawie restrukturyzacyjnej.

mat partnera

Gdy perfekcyjny biznesplan nie wypala

Nawet najbardziej przemyślane biznesplany nie są w stanie przewidzieć wszystkich potencjalnych sytuacji czy zachwiań rynku ani tym bardziej zachowań konkurencji. W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca powinien uważnie analizować sytuację swojej firmy i podejmować odpowiednie działania w chwili, gdy zauważy najdrobniejsze oznaki kryzysu finansowego. Mowa o skorzystaniu z usług doradcy restrukturyzacyjnego, który w oparciu o twarde dane przeanalizuje sytuację i zaproponuje możliwe rozwiązania. Zdecydowanie lepszym wyjściem jest bowiem zrestrukturyzować zadłużone przedsiębiorstwo w momencie, kiedy można je jeszcze w miarę łatwo uratować, niż dopuścić do postawienia firmy w stan upadłości.

Upadłość czy restrukturyzacja?

Do 1 stycznia 2016 roku praktycznie nie istniała alternatywa dla ogłoszenia upadłości zadłużonej firmy - obowiązujące prawo nie dawało przedsiębiorcom właściwych narzędzi i było całkowicie niedostosowane do nowoczesnego rynku. Aktualnie, dzięki nowym regulacjom prawnym, restrukturyzacja firm stała się znacznie bardziej atrakcyjną opcją od likwidacji i jest zdecydowanie częściej wybieraną opcją przez podmioty znajdujące się w kłopotach finansowych. Ma to ogromne znaczenie dla sytuacji na rynku: dzięki restrukturyzacjom przedsiębiorstwa nie likwidują miejsc pracy ani swojej działalności, co w dłuższej perspektywie czasowej jest zjawiskiem bardzo korzystnym.

Rodzaje restrukturyzacji firm

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi nowa ustawa restrukturyzacyjna przewiduje cztery rodzaje postępowań, z których może skorzystać przedsiębiorstwo znajdujące się w kryzysie finansowym. Co istotne, jest wiele elastycznych typów postępowań, które zostały przygotowane w takiej gradacji, że restrukturyzacja jest możliwa praktycznie niezależnie od skali problemów finansowych.
Nowe prawo restrukturyzacyjne Pozwala przeprowadzić restrukturyzację zadłużonej firmy w oparciu o jeden z poniższych trybów postępowania:

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu - ten tryb postępowania nie należy do skomplikowanych i jest możliwy do przeprowadzenia po zatrudnieniu doradcy restrukturyzacyjnego, odpowiedzialnego za przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i za przedłożenie ich do zatwierdzenia w sądzie. Postanowienie o zatwierdzenie układu wydawane jest w terminie do dwóch tygodni od złożenia dokumentów. Postępowanie w tym trybie jest możliwe w sytuacji, gdy wierzytelności sporne stanowią mniej niż 15%.

  2. Przyspieszone postępowanie układowe - ten tryb postępowania jest nieco bardziej skomplikowany, gdyż doradca restrukturyzacyjny jest powoływany przez sąd. Należy również zaznaczyć, że w tym trybie zapisy niekorzystnych umów są bezskuteczne, nie ma możliwości ustanowienia hipoteki albo zastawu, dłużnikowi nie może także zostać wypowiedziana umowa najmu ani umowa kredytu, a egzekucja wierzytelności objętych układem zostaje zawieszona. Postępowanie restrukturyzacyjne w tym trybie może być rozpoczęte jedynie w przypadku wierzytelności spornych nie przekraczających 15%.
  3. Postępowanie układowe - ten tryb stanowi w obecnym prawie restrukturyzacyjnym odpowiednik dawnej upadłości z układem i pozwala zadłużonemu przedsiębiorstwu zawrzeć układ z wierzycielami, jednak dopiero po przygotowaniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli. Co istotne, tego rodzaju postępowania przeprowadza się dla wierzytelności spornych przekraczających 15% sumy wierzytelności.
  4. Postępowanie sanacyjne - w tym trybie istnieje możliwość ochrony firmy przed egzekucją komorniczą w tym przed egzekucją z majątku stanowiącego przedmiot zabezpieczenia przy jednoczesnym podjęciu koniecznych czynności faktycznych oraz prawnych, w efekcie których ma nastąpić poprawa sytuacji finansowej dłużnika.

Restrukturyzacja szansą na drugi oddech

Nowa ustawa restrukturyzacyjna została wprowadzona w życie przede wszystkim po to, by zredukować liczbę podmiotów ogłaszających upadłość firmy, a jednocześnie udostępnić przedsiębiorcom skuteczne narzędzia prawne, pozwalające utrzymać firmę na rynku. Zwiększająca się z roku na rok liczba prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych pokazuje, że firmy mające kłopoty z płynnością finansową coraz chętniej korzystają z możliwości oferowanych przez obowiązujące prawo. Dzięki temu zamiast składać wniosek o upadłość mogą nadal prowadzić działalność i odzyskać stabilność ekonomiczną, co jest korzystne dla gospodarki kraju. Z dotychczasowych obserwacji działania nowego prawa restrukturyzacyjnego w praktyce wynika jasno, że i sami przedsiębiorcy są znacznie bardziej zainteresowani ratowaniem swoich biznesów niż ogłaszaniem upadłości i zaczynaniem działalności na nowo. Wyraźnie zauważalna jest znacząca redukcja liczby ogłaszanych upadłości firm jednoosobowych, które do niedawna stanowiły dużą część postępowań upadłościowych. W tym zakresie nie ma wątpliwości, że ustawa restrukturyzacyjna spełniła oczekiwania ustawodawcy. 


Następny artykuł » zamknij

Blockchain w e-commerce

Źródło: Komunikat firmy. Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami w DI: kf@di24.pl
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: