SZOK ma przełamać bariery w rozwoju małych i średnich firm

08-07-2010, 20:03

Małe i średnie firmy są zagrożone wykluczeniem cyfrowym, mimo że na co dzień korzystają z komputerów i internetu - twierdzi KIGEiT. Jak to możliwe? Badania przeprowadzone przez Izbę pokazały, że firmy z sektora MŚP nie korzystają z rozwiązań IT podnoszących jakość zarządzania. Jednym z powodów jest oczywiście wysoki koszt tego typu aplikacji. KIGEiT zamierza to zmienić - tworzy właśnie specjalny pakiet pod hasłem SZOK.

Statystyki pokazują, że 93% małych i średnich firm posiada komputery, a 90% - dostęp do internetu. Większość korzysta z poczty elektronicznej w celach biznesowych, niemal połowa ma swoje strony internetowe, a ponad 50% firm posiada dostęp do łączy szerokopasmowych. Problem polega na tym, że komputery wykorzystywane są głównie jako zaawansowane maszyny do pisania, a internet służy do komunikacji lub jako wyszukiwarka – mówi Bożena Skibicka, prezes Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą.

Bożena Skibicka
fot. - Bożena Skibicka
- Posiadanie komputerów i dostęp do internetu nie oznacza korzystania z zaawansowanych narzędzi informatycznych. Argumentacja, dlaczego niepotrzebny jest system usprawniający pracę w małej firmie, jest w większości przypadków taka sama. Właściciele firm twierdzą, że są dobrze zorganizowani, a do prowadzenia wszystkich spraw wystarczy jeden zeszyt i porządek w papierowych segregatorach – opowiada Bożena Skibicka.

- Jestem pewna, że gdyby właściciel, prezes, dyrektor małej firmy mógł pracować w oparciu o system, który podpowiadałby mu wzory odpowiednich dokumentów do wypełnienia, miał bibliotekę standardowych zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach, bibliotekę wzorów umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, wtedy firma pracowałaby dużo bardziej efektywnie – mówi Bożena Skibicka.

Barierą mającą wpływ na wykluczenie cyfrowe polskich firm, obok braku świadomości, są także zbyt wysokie koszty specjalistycznych narzędzi informatycznych.

SZOK ma przełamać bariery

Zdaniem Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji, jeśli zamiast inwestowania w drogie oprogramowanie sektor MŚP będzie mógł korzystać z przystępnych cenowo aplikacji na wynajem, to w końcu także małe i średnie firmy będzie stać na nowoczesne rozwiązania IT, wspomagające funkcjonowanie firm, co z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na ich efektywność i konkurencyjność.

Pakiet profesjonalnych narzędzi informatycznych o nazwie SZOK ma - zdaniem przedstawicieli KIGEiT - wyzwolić ogromne pokłady produktywności w małych i średnich biznesach. Prezes Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą wyjaśnia, że projekt SZOK powstał z marzenia o dostarczeniu małym i średnim firmom zestandaryzowanych narzędzi do zarządzania i to narzędzi w akceptowalnej przez ten sektor cenie.

>> Czytaj też: Bezpłatne szkolenia z prawa pracy w Akademii PARP

Rozwiązaniem okazało się stworzenie usługi dostępnej przez internet w ramach modelu SaaS (Oprogramowanie jako Usługa). Dzięki e-usłudze zniknie istotna bariera w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych, czyli koszty wstępne. Firmy nie będą płacić za zakup sprzętu i oprogramowania, ograniczą się do miesięcznych opłat za korzystanie z aplikacji. Usługa dostępna „na wyciągnięcie ręki” będzie na tyle elastyczna, że to przedsiębiorca będzie decydował, co jest mu potrzebne do rozwoju biznesu - tłumaczy Skibicka.

Sonda
Czy SZOK będzie szansą dla sektora MSP?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
wyniki  komentarze

W ramach unijnego projektu SZOK małe i średnie firmy będą korzystać z modeli działania, umożliwiających zarządzanie obiegiem informacji i gromadzenie wiedzy w firmie. Usługa będzie zapewniać bezpieczne przechowywanie informacji oraz szkolenia w systemie e-learning.

Krajowa Izba Elektroniki i Telekomunikacji zbadała już potrzeby sektora MŚP, przeprowadzając ankiety oraz dokonując przeglądu procesów i sposobów organizacji. Zebrano także najlepsze praktyki z krajów o wysoko rozwiniętej gospodarce. W ten sposób powstały prototypy modeli organizacyjnych typowych dla małego i średniego biznesu.

Teraz SZOK jest w fazie testów – przeprowadzane są wdrożenia pilotażowe oraz weryfikacja wzorcowych modeli. Do końca roku aplikacje mają zostać szeroko udostępnione. Nagłośnienie projektu będzie szansą dla polskiego biznesu – małe i średnie firmy to przecież trzon gospodarki, a uświadomienie potrzeby zmian stanowić będzie początek drogi do sukcesu.

Projekt realizowany jest przez Krajową Izbę Elektroniki i Telekomunikacji w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 2007–2013, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”.

>> Czytaj też: Pekao wprowadza bezpłatne konta internetowe dla MŚP


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy