Raport. Work-life integration w życiu Polaków

10-05-2018, 15:59

Jak wynika z najnowszego raportu pt. „Aktywni + Praca w życiu, życie w pracy” prawie 80% pracujących Polaków zauważa, że granice pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym się zacierają, a co drugi z nich zauważa ten proces we własnym życiu. Co ciekawe, 1/3 Polaków pozytywnie ocenia zjawisko work-life integration. Dlaczego tak się dzieje?

Znaczący wpływ na integrację pracy z prywatnością mają internet, urządzenia mobilne i nowe formy komunikacji. Ułatwiają one pracownikom załatwianie spraw prywatnych w pracy, a pracodawcom kontakt z zespołem „po godzinach”. Badanie Gumtree wykazało między innymi, że na nowy trend wpływają nie tylko nowoczesne technologie, ale też zmiana relacji między pracownikiem a pracodawcą. Aż 42% pracodawców deklaruje, że utrzymuje z pracownikami relację prywatną. Natomiast pracownicy, wśród trzech najważniejszych czynników decydujących o wyborze miejsca pracy, oprócz zarobków, wskazują atmosferę miejsca pracy i osobowość przełożonego.

Co trzeci polski pracownik twierdzi, że nie ma potrzeby zachowywania granicy między pracą a prywatnością, co pozwala sądzić, że work-life integration nie jest zjawiskiem marginalnym. Co więcej, podobny odsetek pracodawców popiera taki tryb aktywności zawodowej (31%).

Praca w życiu, życie w pracy

Sprawy prywatne w czasie i w miejscu pracy ma w zwyczaju załatwiać 36% ankietowanych. Na co najczęściej pozwalają sobie Polacy w pracy?

  • Rozmowy przez telefon lub komunikatory społecznościowe, z rodziną lub znajomymi (22%)
  • Czytanie artykułów, przeglądanie stron www, czy oglądanie krótkich filmów, niezwiązanych z zadaniami zawodowymi (19%)
  • Odbieranie prywatnych przesyłek od kurierów, zamówionych na adres miejsca pracy (16%)

Jednym ze zjawisk, które są oznaką zaburzonego podziału sfery zawodowej i prywatnej, jest praca po godzinach. Co czwarty Polak przyznaje, że nadgodziny wykonuje zdalnie, poza miejscem pracy. Tylko 13% aktywnych zawodowo Polaków wyznaje, że odczuwa wyrzuty sumienia w związku z wykonywaniem tych czynności poza miejscem i czasem pracy.

Powszechnie wiadomo, że większość pracowników, aby wykonywać swoje zadania efektywnie musi mieć chwilę odpoczynku. I właśnie w tym kontekście prywatne sprawy mogą być załatwiane w czasie pracy, jak zauważa Jakub Gontarek, Specjalista ds. rynku pracy z Konfederacji Lewiatan. To podejście wydaje się być zasadne w gospodarce 4.0, gdzie często konieczne jest szybkie reagowanie na nowe zadania czy problemy, które mogą pojawić się poza normalnym czasem pracy. Skoro pracodawcy oczekują zaangażowania po godzinach, powinni bardziej elastycznie podchodzić do wykonywania zadań prywatnych w godzinach pracy. Najważniejsze jest jednak, by sprawy osobiste nie utrudniały i nie dezorganizowały pracy całego zespołu.

Technologie przekleństwem czy ułatwieniem?

Wpływ nowych form komunikacji na realia zarządzania czasem pracy jest niewątpliwy. Co czwarty badany w raporcie uważa, że przeszkadza mu postępujące zacieranie się różnic pomiędzy życiem a pracą spowodowane rozwojem technologicznym. Co ciekawe, prawie połowa (46%) jest jednak z tego zjawiska zadowolona. Problemem może być fakt, że do kontaktu służbowego często używane są np. prywatne konta na portalach społecznościowych – połowa badanych uważa, że nie powinno się ich wykorzystywać do takich celów. Z drugiej strony jednak, co czwartemu Polakowi to nie przeszkadza.

Z jakich kanałów prywatnych Polacy najczęściej korzystają w celach zawodowych?

  • E-mail (69%)
  • Skype (44%)
  • Apple Face Time (31%)
  • Facebook Messenger (21%)
  • Whatsapp (19%)

Około ¼ respondentów (26%) badania „Aktywni+ Praca w życiu, życie w pracy” stwierdziło, że nie przeszkadza im, gdy ich pracodawca lub bezpośredni przełożony ma dostęp do informacji zawartych na ich prywatnych profilach w mediach społecznościowych.

Podejście do pracy zależne od pokolenia

Raport wykazał, że najmłodsza grupa na rynku pracy, czyli Pokolenie Z, rzadziej od starszych generacji ceni sztywny podział życia zawodowego i prywatnego (40% vs 64%). Według opinii 64% pracodawców, Pokolenie Z wyróżnia chęć pracy zdalnej. Natomiast Millenialsi, czyli Pokolenie Y, częściej niż inne generacje marzy o karierze freelancera (49%). Co trzeci pracodawca uważa, że Pokolenie Y wysoko ceni możliwość integracji czasu pracy i czasu prywatnego. Najstarsi na rynku pracy, czyli Pokolenie X, rzadziej niż młodsze generacje ocenia work-life integration jako zjawisko pozytywne.

Źródło: Gumtree


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisieRSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy