Podpisy na urządzeniach dotykowych niepokoją Rzecznika Praw Obywatelskich

31-12-2018, 18:34

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, pyta Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych o potencjalne zagrożenia związane z podpisywaniem odbiorów przesyłek na urządzeniach dotykowych u listonosza czy kuriera.

Jak informuje Adam Bodnar, obywatele zgłaszają wątpliwości związane z wykorzystywaniem urządzeń rejestrujących tzw. odręczny podpis biometryczny przez operatorów pocztowych przy potwierdzaniu odbioru przesyłek. Podpis na ekranie dotykowym jest utrwalany w postaci elektronicznego zapisu ciągu znaków - tak przetwarzane dane są bardziej mobilne, a zatem ryzyko dostępu nieuprawnionego jest większe.

Dane biometryczne objęto szczególną ochroną po wejściu w życie RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Art. 9. RODO wprowadził generalny zakaz przetwarzania danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby, ze wskazaniem wyjątków od tego. Według RODO dane biometryczne oznaczają

dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.

Cechy te mogą zatem obejmować m.in. linie papilarne, wygląd siatkówki lub tęczówki oka, owal twarzy, kształt małżowiny usznej, geometrię ręki, układ naczyń krwionośnych dłoni, głos i jego barwę. Cechy behawioralne to np. charakter pisma, dynamika pisania i sposób poruszania się.

Oznacza to, że podpis składany na urządzeniach dotykowych może zostać zaliczony do danych biometrycznych i jako taki podlega szczególnej ochronie.

Ze względu na wrażliwy charakter danych biometrycznych Rzecznik Praw Obywatelskich chce uzyskać więcej informacji na temat urządzeń stosowanych przez listonoszy, stosowanych zabezpieczeń oraz sposobu i okresu przechowywania zebranych danych. Złożył zatem zapytanie do prezes UODO Edyty Bielak-Jomaa:

  • czy przetwarzanie danych biometrycznych podczas świadczenia usług pocztowych było przedmiotem zainteresowania UODO;
  • czy prezes UODO planuje działania w tej sprawie;
  • jak prezes UODO ocenia potencjalne zagrożenia związane z tym zjawiskiem.
Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

Czytaj także: RODO puka do drzwi. Akredytowany kurs inspektora ochrony danych (IOD). Recenzja oraz sprawdź zapisy na najbliższe akredytowane kursy IOD >>


Następny artykuł » zamknij

Nowy wiceminister cyfryzacji

  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy