Łódzkie: powstanie 400 km sieci w ramach projektu RSIM

29-11-2011, 15:14

Regionalny System Informacji Medycznej (RSIM) wchodzi w kolejny etap realizacji, który obejmuje budowę sieci teleinformatycznej, instalację urządzeń aktywnych oraz budowę infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem central do obsługi telefonii VoIP. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi nastąpiło uroczyste podpisanie umowy Województwa Łódzkiego ze spółką Asseco Poland, której powierzono budowę infrastruktury sieciowej.

Wykonawca zbuduje lub zmodernizuje zarówno infrastrukturę pasywną: połączenia światłowodowe między budynkami, okablowanie strukturalne, jak i zmodernizuje serwerownie oraz dostarczy i zainstaluje urządzenia aktywne dla potrzeb lokalnych sieci teleinformatycznych w placówkach podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego.

Do zadań spółki Asseco Poland będzie także należała dostawa i instalacja systemu VoIP (telefonia internetowa) – jest on znacznie tańszy w eksploatacji od tradycyjnej telefonii. Łącznie w ramach projektu zostanie wykonanych 6706 linii okablowania strukturalnego. Firma dostarczy 13 central telefonii VoIP oraz 1500 telefonów VoiP. Ponadto wyposaży 23 serwerownie w systemy: zasilania awaryjnego, monitoringu i bezpieczeństwa oraz w klimatyzację.

Aktualnie wykorzystywana infrastruktura teleinformatyczna i telekomunikacyjna w łódzkich zakładach opieki zdrowotnej wymaga modernizacji i rozbudowy. Okablowanie budynków szpitalnych i zapewnienie dostępu do internetu z każdego miejsca jest niezbędne, by wdrażane nowoczesne systemy, aparatura i urządzenia szpitalne współpracowały ze sobą na rzecz jak najlepszej obsługi pacjenta.

RSIM to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi wspólnie z zakładami opieki zdrowotnej podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego. Wartość całego projektu wynosi 40 mln zł, a 75% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (IV Oś priorytetowe – Społeczeństwo Informacyjne).

Czytaj: E-mail zastąpi wizytę u lekarza


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy