Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych

PATRONAT MEDIALNY 10-02-2017, 09:36

Przedstawieniu roli i zadań inspektora ochrony danych, którego wyznaczenie - w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w wielu przypadkach stanie się obowiązkowe, poświęcona będzie konferencja organizowana 14 lutego 2017 r. przez GIODO oraz PAN.

Wraz z rozpoczęciem stosowania, od 25 maja 2018 r., przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych znacznie się zwiększą. Tym zaś, którzy nie będą respektowali nowych zasad ochrony danych, grozić będą wysokie kary finansowe. Stąd też sprostanie nowym wymogom, m.in. dzięki wsparciu kompetentnego inspektora ochrony danych, mającego zarówno bogatą wiedzę teoretyczną, jak i konkretne umiejętności praktyczne, nabiera coraz większego znaczenia.

Przedstawieniu podstaw prawnych regulujących wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych oraz roli i zadań osób je pełniących poświęcona będzie konferencja „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”, którą 14 lutego 2017 r. organizują w Warszawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN).

Podczas trzech sesji tematycznych zarówno eksperci z Biura GIODO, przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, które ze strony rządu odpowiada za przygotowanie Polski do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jak i osoby reprezentujące uczelnie i organizacje pozarządowe specjalizujące się w tematyce prawa do prywatności i ochrony danych osobowych omówią m.in. takie kwestie, jak:

  • podstawy prawne wykonywania funkcji inspektora ochrony danych, w tym znaczenie Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29,
  • zakładany kształt polskich przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych,
  • możliwe warianty wykonywania funkcji inspektora – pracownik administratora danych, outsourcing, jeden inspektor dla wielu podmiotów, zespół inspektorów,
  • sposób weryfikacji wymaganego poziomu wiedzy fachowej oraz umiejętności,
  • pozycja inspektora ochrony danych w jednostce organizacyjnej.

Obrady zakończy panel dyskusyjny, którego uczestnicy debatować będą o tym, jak obecni administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) mogą przygotowywać się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych - na ile możliwe będzie wykorzystanie ich dotychczasowych doświadczeń, jakie działania dostosowawcze można podjąć, jak powinien wyglądać harmonogram przygotowań.

 

Zobacz także:

Ochrona Danych Osobowych w marketingu internetowym

Jest to przydatny poradnik dla wszystkich, którzy prowadzą działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Trzeba bowiem pamiętać, że powinny być one nie tylko skuteczne, ale także zgodne z prawem.*

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w związku z obchodami XI Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Święto to ustanowiono na 28 stycznia dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, tj. Konwencji 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. W ten sposób Komitet Ministrów Rady Europy postanowił zwrócić uwagę na problem ochrony danych osobowych, w tym na prawa, które przy przetwarzaniu danych osobowych przysługują każdemu z nas. Żeby Dzień miał wymiar symboliczny, w całej Europie obchodzony jest jednocześnie. Z tej okazji organizowane są różnorodne imprezy umożliwiające zarówno edukowanie, jak i informowanie obywateli w zakresie ich praw i obowiązków oraz zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W 2017 r. hasłem przewodnim polskich obchodów jest „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”. Wybór tego tematu nie jest przypadkowy. Rok 2017, w którym mija 20 lat od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych – na mocy zarządzenia dr Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – ustanowiony bowiem został Rokiem Jubileuszu 20-lecia prawa do ochrony danych osobowych w Polsce. Będzie to zatem rok podsumowań dotychczasowych doświadczeń i dorobku w sferze ochrony danych osobowych, a jednocześnie rok intensywnych przygotowań naszego kraju do rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Stąd wszystkie wydarzenia organizowane w związku z obchodami nawiązywać będą do czekających nas zmian. Zaś konferencja organizowana przez GIODO i PAN 14 lutego 2017 r. poświęcona im będzie w całości.

 

* Linki afiliacyjne. Kupując książki poprzez te linki wspierasz funkcjonowanie redakcji Dziennika Internautów.


Tematy pokrewne:  

tag patronat DItag ochrona danychtag konferencjatag GIODO
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy