Era: Prezes UKE rażąco naruszył prawo

24-10-2007, 09:20

Unieważnienia przetargu na rezerwacje częstotliwości domaga się Polska Telefonia Cyfrowa. Z podobnym wnioskiem chce się także zwrócić Polska Telefonia Komórkowa.

Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), której oferta z przyczyn formalnych nie została dopuszczona do drugiego etapu postępowania przetargowego na rezerwacje częstotliwości GSM 1800 MHz, poinformowała w komunikacie prasowym, że odwoła się od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), na mocy której wygrali nowi operatorzy.

Firma zarzuca Prezesowi UKE rażące naruszenie prawa oraz interesów operatora. Zdaniem przedstawicieli PTC, regulator przekroczył swoje kompetencje, dodając niewymagane prawem kolejne wymogi dotyczące oferentów. UKE miał też utrudniać postępowanie odwoławcze poprzez niesprecyzowanie jego zasad.

PTC uważa, że faworyzowanie małych i nieznanych firm może jedynie zaszkodzić klientom, jako że doprowadzić może do obniżenia jakości świadczonych usług. Tylko bowiem dotychczasowi operatorzy posiadają, zdaniem operatora Ery i Heyah, wystarczającą ilość środków i doświadczenie, by dostarczać usługi na najwyższym poziomie.

Tematy pokrewne:  

tag UKEtag PTCtag Prezes UKEtag GSMtag Era
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy