eFaktura dla klientów AB S.A.

13-11-2008, 19:16

Usługę eFaktura dla swoich klientów wprowadziła firma AB S.A. – dystrybutor IT i elektroniki użytkowej.

Z eFaktury może skorzystać każdy klient AB S.A., który posiada dostęp do systemu sprzedaży ABonline. W tym celu należy wypełnić oświadczenie o akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych oraz podać adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o udostępnieniu eFaktury na serwerze AB.

Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych może być złożone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy własnego kwalifikowanego certyfikatu. Druki oświadczenia dostępne są na stronie AB S.A. oraz w ABonline (zakładka Należności).

- Mamy nadzieję, że nasi partnerzy i klienci będą zadowoleni z wprowadzenia nowej usługi, która ma na celu poprawienie wygody i jakości obsługi oraz konkurencyjności naszej firmy – powiedział Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.


Następny artykuł » zamknij

Google namierzy grypę

Źródło: informacja prasowa
Tematy pokrewne:  

tag ITtag elektronikatag e-fakturytag AB S.A.
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy