Allegro zawiesi konto za ograniczanie "Juniorów"?

21-07-2009, 10:06
Listy Czytelników

Jeden z naszych Czytelników na stronie "O mnie" w serwisie Allegro umieścił zastrzeżenia dotyczące użytkowników z kontami "Junior", wymagając od nich m. in. pisemnej zgody opiekuna na zawarcie transakcji. Serwis aukcyjny zagroził mu zawieszeniem konta.

Poniżej list Czytelnika z dnia 18.07.2007 (pisownia zgodna z oryginałem). Czytelnik odnosi się w nim do tekstu Handel juniorów na Allegro – co na to prawnik? 

***

Przede wszystkim nie zauważono istoty problemu - Regulamin Allegro bowiem twierdzi, że: "Poprzez rejestrację, Użytkownik Konta Junior oświadcza, że zawiera transakcje w ramach Allegro za zgodą opiekuna prawnego."

Czyli osoba, nie posiadająca pełnych zdolności do czynności prawnych składa oświadczenie w imieniu przedstawiciela ustawowego (PU). O ile się nie mylę - to przedstawiciel ustawowy ma wyrazić zgodę, a nie małoletni napisać, że ją posiada.

Idąc dalej - ustawa wymaga zgody PU na każdą transakcję, wypełniającą warunki w niej zawarte. Nie zaś jednorazowej zgody na handel małoletniego. Kolejne - serwis umożliwia zakupy na dowolną kwotę - bez żadnych ograniczeń kwotowych, z tym że u wielu sprzedawców, lub w przypadku wyrażenia na to zgody przez sprzedawcę. Czyli małoletni może dokonać zakupów na kwotę np. 10.000 zł, kupując na wielu aukcjach np. elementy komputera, albo - uzyskawszy zgodę sprzedawcy - dokonać jednorazowego zakupu na dowolnie wysoką kwotę.

Jak to się ma do zapisów ustawy, mówiących o "drobnych sprawach życia codziennego"?

Dalej - umieściłem na swojej stronie "o mnie" informację n/t wymagań, jakie stawiam Juniorom, w związku z zapisami KC:

W związku z  wprowadzeniem przez allegro kont dla dzieci od 13 roku życia, informuję młodocianych kontrahentów i ich opiekunów, że w związku z niżej wymienionymi zapisami ustawowymi Kodeksu Cywilnego:

 • Art. 15. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.
 • Art. 17. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
 • Art. 18. § 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.
 • Art. 18. § 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
 • Art. 19. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna.
 • Art. 20. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 • Art. 21. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi.
 • Art. 22. Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego.

Zgodnie z zapisami KC, wymagam w trybie natychmiastowym:

 1. Pisemnej, najlepiej poświadczonej notarialnie, zgody Przedstawiciela Ustawowego na przeprowadzenie transakcji przez małoletniego.
 2. Potwierdzenia umowy przez Przedstawiciela Ustawowego w nieprzekraczalnym terminie 6 godzin od chwili złożenia oferty.
 3. W przypadku dysponowania przez małoletniego własnym zarobkiem wymagane jest pisemne potwierdzenia tego faktu przez Przedstawiciela Ustawowego.
 4. W przypadku sprzedaży przedmiotów oddanych małoletniemu do wyłącznej dyspozycji wymagane jest pisemne potwierdzenie tego faktu przez Przedstawiciela Ustawowego.

Brak spełnienia któregokolwiek z w/w warunków spowoduje usunięcie Kontrahenta z aukcji, uznanie umowy za niebyłą, oraz/lub wystawienie komentarza negatywnego."

Po tym napisałem zapytanie do Allegro w sprawie zgodności z regulaminem tych zapisów. Odpowiedź nieco mnie zaskoczyła. Od Działu Weryfikacji bowiem otrzymałem ostrzeżenie, z groźbą usunięcia przez serwis tych zapisów, oraz ewentualnie - zawieszenia mojego konta. Od jednej z adminek zaś - informacje, że zapisy te są niezgodne z regulaminem!

Czyli KC jest niezgodny z regulaminem.

***

Dziennik Internautów będzie teraz pytał przedstawicieli serwisu o ich stanowisko dotyczące tej sprawy. Można je teraz znaleźć w wywiadzie pt. Allegro: Odpowiedzialność za "Juniorów" bierzemy na siebie


Źródło: DI24.pl
UWAGA: UWAGA: Wybrane listy, przesłane do redakcji Dziennika Internautów, publikujemy, by umożliwić ich autorom dotarcie do szerszego grona odbiorców. Czytelnicy mogą podzielać zawarte w nich poglądy lub mieć odmienne zdanie - zachęcamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Treści publikowanych listów mogą zawierać prywatne poglądy internautów, które nie odzwierciedlają poglądów redakcji DI. Listy prosimy kierować na adres: listy@di.com.pl
Tematy pokrewne:  

tag młodzieżtag kodeks cywilnytag aukcjetag Allegro
Komentarze
comments powered by Disqus
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie

RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
Newsletter

Podaj teraz tylko e-mail!RSS
Copyright © 1998-2018 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.