Zgoda zgodzie nierówna - co trzeba wiedzieć o przetwarzaniu danych osobowych

06-10-2016, 11:02

Niemal codziennie zgadzamy się na wykorzystywanie naszych danych osobowych do różnych celów. Klikamy zgody na stronach internetowych, w aplikacjach i formularzach. Podpisujemy je w sklepach, urzędach czy pracy. Często nie zwracamy uwagi, na co tak naprawdę się godzimy, jakie klauzule zaznaczamy. Co powinniśmy o nich wiedzieć?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych to oświadczenie woli wyrażone przez osobę, której one dotyczą. Jednym z częściej spotykanych rodzajów zgód są tzw. klauzule marketingowe, które stanowią podstawę do wysyłania nam informacji handlowych i reklamowych.

Warto zauważyć, że zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych powinna być wyrażona oddzielnie od innych. Jest ona w pełni dobrowolna i nie może być domyślnie zaznaczona. Jest to szczególnie ważne ze względu na to, że zgoda na przetwarzanie naszych danych osobowych może być formą „zapłaty” za udostępnienie nam usług, np. dostępu do aplikacji, korzystania z poczty elektronicznej lub innych darmowych świadczeń.

Zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych usługodawcy muszą uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem procesu przetwarzania. Taka zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z innego oświadczenia woli.

Inaczej wygląda to w przypadku zawierania umów. Osoba, z którą podpisywany jest np. kontrakt lub umowa o pracę nie musi wyrażać oddzielnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celu jej realizacji. Warto pamiętać o tym, że przedsiębiorcy zawsze muszą uzyskać osobną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na marketing „telefoniczny”. Co wynika odpowiednio z ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego.

Wyrażając jakąkolwiek zgodę należy zwrócić szczególną uwagę na czyją rzecz się to dzieje. Niektóre organizacje w klauzulach zgody stosują sformułowania, dzięki którym jest ona wyrażana również na rzecz partnerów biznesowych administratora danych osobowych (ADO) czyli określonego przedsiębiorcy. Jest to niebezpieczny zabieg. Osoba, której dane dotyczą, może utracić nad nimi kontrolę.

Podczas zbierania zgód powinniśmy być informowani o przysługujących nam prawach oraz o tym, co będzie się działo z naszymi danymi. Po wejściu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w maju 2018 roku, obowiązek informacyjny ulegnie znacznemu rozszerzeniu. W klauzulach zgody wskazane będzie m.in. w jakim celu są zbierane nasze dane, na jakiej podstawie, kto będzie ich odbiorcą oraz pełna nazwa ADO i jego adres. Nowość stanowi m.in. obowiązek podania przez usługodawców w klauzulach kontaktu do inspektora ochrony danych, informacji o fakcie przekazywania danych do państwa trzeciego i planowanym okresie ich przechowywania. Ponadto będą w nich wskazane prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą (prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie).

adw. Anna Dmochowska, specjalista ds. ochrony danych osobowych z ODO 24.

Autor:

adw. Anna Dmochowska, specjalista ds. ochrony danych osobowych z ODO 24


Źródło: ODO 24
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag poradytag ODOtag ochrona danych osobowych
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy