Zarządzanie newralgicznymi danymi to nie łatwa sztuka

24-01-2012, 02:10

Poufne i tajne dane w miejscu pracy są coraz bardziej zagrożone. To efekt braku kontroli i nadzoru uprzywilejowanych użytkowników, takich jak administratorzy baz danych, inżynierowie sieci i specjaliści w dziedzinie zabezpieczeń - wynika z globalnego badania HP.

Z badania wynika, że 52% respondentów uznało za co najmniej prawdopodobne, że udałoby się im uzyskać dostęp do zastrzeżonych, poufnych informacji wykraczających poza zakres ich kompetencji. Według ponad 60% uczestników ankiety uprzywilejowani użytkownicy przeglądają niejawne dane z czystej ciekawości, bez związku z wykonywaną pracą.

Przedsiębiorstwa starają się utrzymać nadzór nad bezpieczeństwem newralgicznych danych w różny sposób. W 27% firm stosowane są technologie, które umożliwiają kontrolę tożsamości i dostępu, pozwalając wykrywać przypadki udostępniania praw administratora systemu oraz praw dostępu na poziomie root przez uprzywilejowanych użytkowników innym osobom. 24% ankietowanych stwierdziło, że w ich przedsiębiorstwach technologia połączona jest z procesami. Jednocześnie 15% respondentów przyznało, że kwestie dostępu w ich firmach nie podlegają w zasadzie żadnej kontroli. Co dziewiąty badany (11%) stwierdził, że nie byłby w stanie wykryć przypadków korzystania z praw dostępu przez nieuprawnionych użytkowników.

- Badanie to uwidacznia ryzyko, którego firmy nie traktują tak poważnie, jak zmian w oprogramowaniu o znaczeniu krytycznym, zabezpieczeń na brzegach sieci i innych kwestii związanych z ochroną systemu IT, choć jest to nie mniej istotny sposób na uzyskanie dostępu do poufnych informacji - powiedział Tom Reilly, wiceprezes i dyrektor działu zabezpieczeń dla przedsiębiorstw w HP.

Czytaj też: Audyty zarządzania bezpieczeństwem informacji sztuką dla sztuki?

Z badania wynika też, że najważniejszymi przeszkodami w egzekwowaniu praw dostępu uprzywilejowanych użytkowników są: brak możliwości realizowania wniosków o wprowadzenie zmian na bieżąco, niespójne procesy zatwierdzania, wysokie koszty monitoringu i trudności w weryfikacji zmian w przydziale praw dostępu.

Wśród obszarów wymagających poprawy znajdują się m.in. monitorowanie dostępu uprzywilejowanych użytkowników (gdy wykonują prace na poziomie administratora), wyszukiwanie przypadków naruszenia zasad oraz egzekwowanie zasad w całej firmie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia nadużyć ze strony uprzywilejowanych użytkowników jest różne w poszczególnych krajach - najwyższe we Francji, Hongkongu i Włoszech, natomiast najniższe w Niemczech, Japonii i Singapurze.

Badanie "The Insecurity of Privileged Sers" przeprowadzono na zlecenie HP przez Ponemon Institute, wzięło w nim udział ponad 5 tys. kierowników ds. funkcjonowania i zabezpieczeń systemów IT.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy