Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Wkrótce umowę leasingu będzie można zawrzeć przez SMS lub online

13-06-2022, 11:13

Rząd planuje nowelizację Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą dopuszczone zostanie zawieranie umów leasingowych przez e-mail, SMS czy telefon.

Kodeks cywilny już od sześciu lat umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, np. przez e-mail, SMS, ale nie wszyscy mogą skorzystać z tej możliwości – taka forma nie jest obecnie dostępna dla umów leasingu. Zgodnie z art. 7092 Kc umowa leasingu, czy jej aneks, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech, opublikowanym w 2021 roku, wskazała, że takie ograniczenie jest barierą w rozwoju branży - informuje Prawo.pl.

„Eliminuje to możliwość wykorzystania nowoczesnych form składania oświadczeń woli, np. check box w procesie zawierania nawet najprostszych umów leasingu, na małe kwoty. Ponadto, wymóg ten spowalnia i utrudnia proces zawierania i obsługi umowy leasingu, a także generuje zbędne ilości papieru, które są wykorzystywane do produkcji” - czytamy w raporcie KNF.

Według Tomasza Sudaja, prezesa Związku Polskiego Leasingu, forma pisemna jest dziś jedną z najistotniejszych barier dla cyfryzacji leasingu. Nowe przepisy mają zlikwidować tę przeszkodę.

Umożliwi to uproszczenie i przyśpieszenie procesu zawierania oraz obsługi tego rodzaju umów poprzez wykorzystanie nowoczesnych form składania oświadczeń woli, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej – uzasadnia Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest autorem proponowanej zmiany przepisów. - Ułatwi także zawieranie umów na odległość. Dodatkowo celem projektu jest ułatwienie zawierania umów leasingu w sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego lub innej zbliżonej, która wiąże się z koniecznością zachowania dystansu społecznego oraz niejednokrotnie z obowiązkiem poddania się kwarantannie, co utrudnia dochowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności - wyjaśnia resort.

Według Prawo.pl 74 proc. klientów firm leasingowych to mikro i małe firmy, które odpowiadają za blisko 50 proc. polskiego PKB. „To właśnie dla tych firm - dostępność oferty finansowej i prostota procesu związanego z zawarciem umowy jest kluczowa” - podkreśla prezes Tomasz Sudaj w wypowiedzi dla serwisu.

Więcej w serwisie prawo.pl >