Unijny rynek energii ma powstać do 2015 r.

10-11-2010, 13:02

Ogólnoeuropejski zintegrowany rynek energii wraz z infrastrukturą powinien powstać do roku 2015 - zakłada Komisja Europejska, która przedstawiła komunikat "Energia 2020" zawierający priorytety na najbliższe 10 lat. Europejscy prawodawcy chcą również zachęt inwestycyjnych i skutecznych negocjacji z partnerami międzynarodowymi.

W przyjętym dziś komunikacie Komisja określiła pięć priorytetów, na podstawie których przedstawi w ciągu najbliższych 18 miesięcy konkretne inicjatywy i wnioski legislacyjne. W komunikacie ustalono również program dyskusji szefów państw i rządów podczas pierwszego szczytu UE w sprawie energii w dniu 4 lutego 2011 r.

Pierwszy priorytet to oszczędność energii. Komisja proponuje skupienie inicjatyw na dwóch sektorach, w których potencjał oszczędności energii jest największy: transporcie i budownictwie. Komisja zaproponuje do połowy 2011 r. wprowadzenie zachęt inwestycyjnych i innowacyjnych instrumentów finansowych, aby pomóc właścicielom domów i podmiotom lokalnym w finansowaniu remontów i środków w zakresie oszczędzania energii.

>>> Czytaj: Elektrownia atomowa: polskie firmy zarobią przy budowie

W sektorze publicznym efektywność energetyczna ma być uwzględniana przy zamówieniach na usługi i produkty. W sektorze przemysłu certyfikaty efektywności energetycznej mogłyby stanowić dla przedsiębiorstw zachętę do inwestowania w technologie zużywające mniej energii.

Drugi priorytet to wewnętrzny rynek energii od 2015 r. Za 5 lat żadne państwo członkowskie nie powinno być odizolowane. To oznacza, że przez następne 10 lat niezbędne są inwestycje w infrastrukturę energetyczną w UE o wartości 1 biliona euro. Aby przyspieszyć najważniejsze strategiczne projekty unijne, Komisja proponuje zastosowanie uproszczonych i krótszych pozwoleń na budowę.

Trzeci priorytet to koordynacja polityki energetycznej wobec państw trzecich. W ramach polityki sąsiedztwa Komisja proponuje rozszerzenie i pogłębienie zakresu Traktatu o Wspólnocie Energetycznej w celu dalszej integracji krajów pragnących uczestniczyć w rynku energii UE. Ogłoszono również szeroką współpracę z Afryką, której celem będzie dostarczenie zrównoważonej energii wszystkim mieszkańcom tego kontynentu.

Rozpoczęte zostaną cztery ważne projekty w głównych dziedzinach konkurencyjności Europy, takich jak nowe technologie przechowywania energii elektrycznej, badania dotyczące drugiej generacji biopaliw oraz partnerstwo "inteligentne miasta" promujące oszczędność energii na obszarach miejskich.

Komisja proponuje też wprowadzenie nowych środków dotyczących porównywania cen, zmiany dostawcy oraz jasnego i przejrzystego fakturowania.

Dalsze informacje na temat strategii energetycznej 2020 znajdują się na stronie Komisji Europejskiej. Dostępne są również informacje na temat konsultacji społecznych w związku ze strategią energetyczną 2020.

>>> Czytaj: Google inwestuje w wiatraki


Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy