UKE o konkurencji na polskim rynku roamingu

29-03-2007, 06:19

Na polskim rynku roamingu międzynarodowego występuje skuteczna konkurencja i nie ma potrzeby podejmowania jego regulacji - uważa Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W swoim postanowieniu Anna Streżyńska zaznaczyła jednak, że choć można mówić o konkurencji na rynku hurtowym, to ceny detaliczne roamingu nadal pozostają zbyt wysokie.

Prezes UKE dokonał analizy sytuacji na polskim rynku roamingu międzynarodowego w latach 2002-2005. Nie stwierdził obecności okoliczności, które wskazywałyby na brak skutecznej konkurencji na tym rynku i uzasadniałyby konieczność podjęcia wcześniejszych regulacji.

Zdaniem Prezesa UKE o konkurencji na rynku roamingu międzynarodowego świadczą przede wszystkim udziały rynkowe uczestników badanego rynku pod względem ilości minut, liczby wysyłanych wiadomości tekstowych i przychodów. Nie da się też zauważyć, aby funkcjonował na tym rynku jeden dominujący operator lub powiązana grupa operatorów osiągających znaczącą przewagę w wykonywanej działalności.

W wydanym przedwczoraj postanowieniu dotyczącym polskiego rynku roamingu Prezes UKE uznał, że cele przewidziane w ustawie Prawo telekomunikacyjne zostaną osiągnięte poprzez konkurencyjność rynku, bez konieczności nakładania na operatorów dodatkowych obowiązków regulacyjnych.

Dla nas - klientów - istotne jest także to, iż postanowienie Prezesa UKE dotyczy tylko rynku hurtowego, a więc stwierdza, że skuteczna konkurencja występuje w relacjach między operatorami. Anna Streżyńska zauważyła jednak problem wysokich cen detalicznych za roaming i w swoim postanowieniu wyraziła poparcie dla działań Komisji Europejskiej, które mają doprowadzić do obniżenia cen detalicznych za usługi roamingu międzynarodowego.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska dąży do znacznego obniżenia cen roamingu już od 2005 roku. Europejski regulator zauważył, że ceny za roaming są bardzo zróżnicowane w całej Unii i właściwie ich wysokość nie jest niczym uzasadniona.
Ostatnie propozycje rozwiązania tego problemu mówią o wprowadzeniu maksymalnych dopuszczalnych stawek za połączenia, ale brakuje zgodności co do wysokości samych stawek (KE proponuje 44 centy za min. z zagranicy do domu i 15 centów za odebranie połączenia). Tańszego Roamingu możemy się spodziewać już w lecie.

Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy