UKE nie dopełnił obowiązków wobec KE?

24-06-2010, 14:12

Komisja Europejska podjęła decyzję o zwróceniu się do Polski z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Unijny organ obawia się, że UKE mógł obejść unijny mechanizm konsultacji i ustalić wysokość hurtowych taryf za usługi dostępu szerokopasmowego bez uprzedniego skonsultowania się z zainteresowanymi podmiotami, Komisją i pozostałymi krajowymi organami regulacyjnymi.

Według KE w dniu 12 kwietnia 2010 r. Prezes UKE przyjął decyzję ustalającą wysokość opłat za hurtowe usługi szerokopasmowe świadczone przez Telekomunikację Polską oraz zatwierdzającą sposób ich kalkulacji.

Decyzją tą wprowadzono również zasady przeprowadzania testów zawężenia marży i zawężenia ceny, zgodnie z porozumieniem w sprawie niedyskryminacyjnego traktowania operatorów alternatywnych, zawartym pomiędzy Prezesem UKE a Telekomunikacją Polską w październiku 2009 r. W ten sposób elementy porozumienia sformalizowano w wiążącej prawnie decyzji.

>>> Czytaj: UKE: Nie regulowaliśmy opłat za internet

KE podaje, że projekt tej decyzji nie został jednak przedstawiony do konsultacji zainteresowanym podmiotom na szczeblu krajowym ani udostępniony Komisji, jak nakazują unijne przepisy w dziedzinie telekomunikacji.

Zgodnie z unijnymi przepisami w dziedzinie telekomunikacji (tzw. "procedurą określoną w art. 7") krajowe organy regulacyjne są zobowiązane do informowania Komisji i organów regulacyjnych w pozostałych państwach członkowskich o planowanych środkach mających wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi oraz do uzasadnienia tych środków. Krajowe organy regulacyjne i Komisja mogą przedstawić uwagi na temat proponowanych środków.

Podobne uwagi KE skierowała do Niemiec ponieważ krajowy organ regulacyjny tego państwa – Bundesnetzagentur – nie powiadomił Komisji ani pozostałych krajowych organów regulacyjnych o środkach regulacyjnych określających wysokość stawek za zakończenie połączenia w sieci komórkowej ani o sposobie kalkulacji tych stawek.

>>> Czytaj: UE mogła uregulować ceny roamingu


Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy