UE: miliony euro na cyfryzację kin

27-09-2010, 10:19

Koszt cyfrowego sprzętu dla kin jest duży, ale pozwala na obniżenie kosztów dystrybucji i poszerzenie oferty. Dlatego planowane jest uruchomienie kolejnego programu wsparcia dla tych instytucji - poinformowała Komisja Europejska, która ogłosiła nową strategię mającą na celu wspieranie cyfryzacji europejskich kin.

Popularność kin w Unii Europejskiej nie słabnie. W 2009 r. sprzedano 981 mln biletów, więcej niż w 2008 r. Dochody ze sprzedaży biletów w Europie wyniosły w 2009 r. ogółem 6,3 mld euro - czyli o 12% więcej w porównaniu z 2008 r. Udział europejskich produkcji w tym rynku wynosi 27% całkowitych dochodów ze sprzedaży biletów w Europie.

W Europie powolne są jednak postępy w cyfryzacji kin. Powodem jest wysoki koszt konwersji i różnorodność potrzeb kin. Nowy projektor cyfrowy wraz z serwerem oznacza wydatek około 75 tys. euro i dla operatorów małych kin stanowi dużą inwestycję.

Od 2007 r. Komisja zapewniła poprzez program MEDIA wsparcie finansowe w wysokości 25 mln euro na rzecz inicjatyw związanych z cyfrowymi kinami i innymi innowacjami. Kina studyjne w Polsce (w Małopolsce), a także w Portugalii (region północny, centralny i Alentejo) i w Niemczech (Dolna Saksonia), przechodzące z technologii analogowej na cyfrową, otrzymały wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Również kilka francuskich regionów planuje wykorzystać na ten cel środki EFRR.

>>> Czytaj: Festiwal filmowy odniósł sukces w sieci

Na koniec 2010 r. planowane jest uruchomienie nowego programu, który pozwoli przeznaczyć na cyfryzację kolejne 4 mln euro, szczególnie dla kin, które wyświetlają przede wszystkim europejskie produkcje.

Oprócz kwestii finansowych strategia Komisji obejmuje również:

  • wykorzystanie szans wynikających z normalizacji;
  • skrócenie do minimum okresu przejściowego, tak by uniknąć kosztów produkowania filmów jednocześnie w technologii analogowej i cyfrowej i problemów związanych z dwukanałową dystrybucją i wyświetlaniem dwóch wersji filmu;
  • zachowanie i wspieranie różnorodności europejskiej oferty programowej w kinach, które przeszły na technologię cyfrową;
  • inwestowanie w badania, sprzęt i profesjonalne szkolenia, które pozwolą lepiej zachować dziedzictwo filmowe.

- Technologia cyfrowa może obniżyć koszty dystrybucji i potencjalnie zwiększyć liczbę i różnorodność europejskich filmów wyświetlanych na całym świecie. Mam nadzieję, że wkrótce korzyści z technologii cyfrowych dostrzec będziemy mogli we wszystkich europejskich kinach, w tym w kinach niezależnych i studyjnych, tak charakterystycznych dla europejskiej sieci kinowej - mówiła Androulla Vassiliou, komisarz odpowiedzialna za edukację i kulturę.

W ramach programu MEDIA w okresie 2007-2013 na wspieranie europejskiego przemysłu filmowego przekazane zostanie w sumie 755 mln euro. Środki te przeznaczone zostaną na poprawę dystrybucji i promocji europejskich filmów oraz wzmocnienie konkurencyjności tego sektora.

W okresie 2010-2013 nowy fundusz gwarancyjny produkcji programu MEDIA udostępni kolejne 8 mln euro w charakterze gwarancji kredytowych na wspieranie i ułatwianie dostępu do finansowania dla europejskich przedsiębiorstw kinematograficznych. Instrument ten może również przyczynić się w przyszłości do przyspieszenia procesu cyfryzacji.

>>> Czytaj: Norwegia wchodzi w Galileo


Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy