UE: 780 mln euro na badania w dziedzinie ICT

29-09-2010, 09:30

Jedno z największych w historii zaproszeń do składania wniosków badawczych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) ogłosiła Komisja Europejska. W ramach tej inicjatywy sfinansowane zostaną w 2011 r. projekty o wartości 780 mln euro. Komisja zobowiązała się utrzymać 20-procentowe tempo zwiększania co roku budżetu na badania i rozwój w dziedzinie TIK, przynajmniej do 2013 r.

Zaproszenie do składania wniosków o wartości 780 mln euro (zaproszenie 7 TIK) jest elementem największego w historii rocznego programu roboczego, będącego częścią siódmego unijnego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. W budżecie na 2011 r. przewidziano na ten cel prawie 1,2 mld euro.

220 mln euro przekazano już w lipcu 2010 r. na rzecz partnerstw publiczno-prywatnych zajmujących się TIK w dziedzinie inteligentnych samochodów, ekologicznych budynków, fabryk działających z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz internetu przyszłości.

>>> Czytaj: UE: miliony euro na cyfryzację kin

W bieżącym zaproszeniu 120 mln euro przeznacza się na finansowanie badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie infrastruktury sieciowej, mediów i usług cyfrowych na rzecz internetu przyszłości. Prawie 100 mln euro zostało już zarezerwowanych dla partnerstwa „Internet przyszłości”, aby wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne aplikacje internetowe pozwalające uczynić bardziej „inteligentną” infrastrukturę w dziedzinie systemów zdrowotnych, sieci energetycznych i systemów zarządzania ruchem.

Ponad 200 mln euro przeznaczono na badania w dziedzinie systemów elektronicznych i komponentów fotonicznych. Dzięki temu ma wzrosnąć konkurencyjność przemysłu motoryzacyjnego, telekomunikacji, automatyki przemysłowej, technologii oświetleniowych oraz przemysłu medycznego w Europie. Postęp w technologii laserowej na przykład ma kluczowe znaczenie dla stymulowania rozwoju łączności optycznej i uzyskania ultra szybkich prędkości internetowych dostępnych dla wszystkich Europejczyków.

W bieżącym zaproszeniu do składania wniosków przewidziano prawie 200 mln euro na badania TIK w dziedzinie zdrowia i starzenia się społeczeństwa. Liczba Europejczyków w wieku powyżej 60 lat rośnie średnio o 2 miliony rocznie. TIK mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o stworzenie trwałych rozwiązań i maksymalizację możliwości rynkowych, które pomogą ograniczyć koszty socjalne i opieki zdrowotnej.

Ponadto 135 mln euro przeznaczono na badania TIK, które podniosą efektywność energetyczną budynków, transportu i logistyki. Powyższe środki uzupełniają 220 mln euro udostępnione w lipcu 2010 r. partnerstwom publiczno-prywatnym na rzecz gospodarki opartej na samochodach, budynkach i fabrykach o niskiej emisji dwutlenku węgla.

W ramach zaproszenia 7 TIK o finansowanie projektów mogą ubiegać się uniwersytety, ośrodki badawcze, MŚP, duże firmy i inne organizacje w Europie, a także spoza Europy. Wnioski można składać do dnia 18 stycznia 2011 r. Następnie zostaną one ocenione przez niezależne grupy eksperckie, które dokonają wyboru w oparciu o jakość wniosków.

Więcej informacji na temat zaproszenia do składania wniosków można znaleźć pod adresem cordis.europa.eu/fp7/ict.

>>> Czytaj: Norwegia wchodzi w Galileo


Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy