Trwają prace nad obniżeniem kosztów roamingu

14-12-2006, 09:52

Podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii omówiono postępy w pracach nad projektem rozporządzenia w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz UE. Kraje członkowskie zgłosiły swoje uwagi do projektu rozporządzenia.

Generalnie Rada wyraziła zadowolenie z inicjatywy KE i potwierdziła, że rozporządzenie jest konieczne i korzystne dla konsumentów. Zaznaczono jednocześnie, że wprowadzenie nowej regulacji nie powinno zagrażać konkurencji na rynku.

Aby uniknąć tego ryzyka, regulacje stawek hurtowych i detalicznych muszą być przejrzyste i proste. Operatorzy muszą zachować jednocześnie możliwość elastycznego ustalania cen.

Większość państw członkowskich z zadowoleniem przyjęła propozycję regulacji hurtowej, ale różne są opinie odnośnie tego, czy należy wprowadzić maksymalne czy średnie ograniczenia wysokości opłat i na jakiej podstawie powinny być one skalkulowane.

Wielka Brytania i Francja przedstawiły wspólną propozycję, dotyczącą wprowadzenia regulacji hurtowych. Jest ona oparta na średniej stawce zakańczania połączeń i regulacji detalicznych zgodnie z zasadą "sunrise clause" (wprowadzenie regulacji detalicznej po 6 miesiącach od wejścia w życie rozporządzenia w przypadku braku obniżki cen na rynku detalicznym w wyniku wprowadzenia regulacji hurtowych).

Słowacja, Luksemburg i Łotwa ostrzegły, że rozporządzenie może mieć negatywny wpływ na ceny usług krajowych i sugerowały że Komisja powinna przygotować w tej kwestii ocenę wpływu proponowanych regulacji (tzw. Impact Assessment).

Irlandia i Polska zaproponowały wprowadzenie sms-ów i transmisji danych do zakresu rozporządzenia. Włochy zwróciły uwagę na to, by operatorzy, którzy już rozpoczęli obniżać swoje ceny, nie znaleźli się w niekorzystnej sytuacji po przyjęciu rozporządzenia.

Luksemburg i Malta domagały się wprowadzenia zapisów o tym, aby mali operatorzy w małych państwach nie zostali wyparci z rynku, jeżeli ograniczenia cen będą na zbyt niskim poziomie.

Dalsze prace nad rozporządzeniem będą prowadzone w Grupie Roboczej Rady pod przewodnictwem Prezydencji niemieckiej. Negocjacje z Parlamentem Europejskim w związku z pierwszym czytaniem także rozpoczną się na początku 2007 roku. Debata w Parlamencie w sprawie roamingu międzynarodowego z udziałem wszystkich uczestników rynku jest planowana na 23 stycznia 2007 roku.

Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy