Telepraca: korzyści są znane, lecz obawy wygrywają

21-03-2012, 14:53

Pracownicy i pracodawcy znają zalety telepracy, ale wciąż mają wiele obaw związanych z tą formą zatrudnienia. Część z nich dotyczy słabego umocowania telepracy w polskim prawie, a poza tym pracodawcy wciąż boją się utraty nadzoru nad pracownikiem oraz bezpośredniego kontaktu z nim - wynika z badań przeprowadzonych przez FIRMA 2000.

Badanie przeprowadzone zostało w lutym 2012 r. w dwóch etapach. Pierwszym było badanie jakościowe (telefoniczne wywiady indywidualne) wśród przedsiębiorców, którzy wdrożyli telepracę. Na jego podstawie opracowano ankietę do badania ilościowego. Celem badania ilościowego było porównanie opinii respondentów wywiadów z szerszym gronem osób z ankiety i uzyskanie informacji o randze i skali zjawiska. Badanie jakościowe przeprowadzono na grupie 16 osób, ilościowe na grupie 246 osób.

Na podjęcie decyzji o wdrożeniu telepracy wpływ mają przede wszystkim przewidywane korzyści, jakie przynieść może ta forma zatrudnienia. Jedną z najważniejszych jest oszczędność czasu - jak wykazało badanie, zarówno dla pracodawców, jak i zatrudnionych.

Czytaj: Pracodawcy żądają haseł do kont na Facebooku

Większość respondentów badania ilościowego zakłada, że wdrożenie telepracy automatycznie obniży koszty operacyjne firmy/przedsiębiorstwa/instytucji. Tymczasem doświadczenia pracodawców, którzy stosują telepracę, nie zawsze to potwierdzają. Zaobserwować można zależność między wysokością oszczędności a ilością telepracowników w przedsiębiorstwie. Im mniejsza skala zatrudnienia telepracowników w firmie, tym mniejsze – nawet niezauważalne – oszczędności.

Jako powód zainteresowania telepracą, a w efekcie powód wdrożenia tej formy zatrudnienia podawano możliwość zatrzymania cenionych pracowników, którzy z różnych względów (np. narodziny dziecka) nie mogą wykonywać pracy stacjonarnej.

Problemem przy wdrożeniu telepracy okazuje się znalezienie pracowników o pożądanych cechach osobowości. Pracodawcy biorący udział w badaniu natrafiali na osoby bądź nadużywające danej im swobody, bądź niepotrafiące jej wykorzystać (nieumiejętność samodzielnego zorganizowania sobie pracy z nastawieniem na cel). W związku z tym pracodawcy wprowadzili szereg form kontroli bieżących postępów pracy, uznając, że samo wynagradzanie w systemie zadaniowym jest niewystarczające.

Pracodawcy stosujący telepracę zetknęli się też z problemami prawnymi. Wyrażone przez nich obawy pozwalają wywnioskować, że polskie prawo pracy nie dostrzega w należycie szerokim zakresie specyficznych cech telepracy. W kwestiach nieprecyzyjnie uregulowanych przez prawo (jak zagadnienia BHP, gdy stanowisko pracy jest w domu) pracodawcy nie mogą liczyć na jednoznaczne rozwiązania. Mała popularność telepracy powoduje, że osoby zatrudniające, które słabiej orientują się w aspektach prawnych, mogą mieć problemy ze znalezieniem rozwiązania nawet przyziemnych, codziennych problemów.

Niewątpliwie istotny jest stosunek pracodawców do nowej formy zatrudnienia – można tutaj zauważyć dużą zachowawczość, związaną przede wszystkim z brakiem możliwości bezpośredniego nadzoru nad pracownikiem, dotyczy to zwłaszcza pracodawców stosujących autorytarne metody zarządzania.

Jak wykazało badanie, najważniejszą barierą o naturze psychologicznej jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Dla 60% ankietowanych byłby to istotny problem; w tym należy doszukiwać się przyczyny, dla której większość respondentów zadeklarowała chęć wykonywania jedynie częściowej telepracy.

Zatem bardzo ważna okazuje się strategia pracodawcy, która może być ukierunkowana na utrzymanie firmy lub jej rozwój. Przede wszystkim przedsiębiorcy szukający szerszych rynków zbytu, nowych rozwiązań organizacyjnych oraz inwestujący w technologię mogą z powodzeniem stosować telepracę.

Czytaj: Który język programowania wart nauki, by dobrze zarabiać?


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy