Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca - firma jednoosobowa

17-01-2021, 11:58

Cudzoziemcy posiadający plan na biznes często decydują się, aby zrealizować go w Polsce. Najprostszą i najszybszą formą w jakiej mogą rozpocząć świadczenie wybranych przez siebie usług jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak zwane samozatrudnienie nie wymaga posiadania minimalnego kapitału, przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte podczas prowadzenia firmy, natomiast księgowość uzależniona jest od rodzaju opodatkowania. Przedsiębiorca jest podatnikiem PIT i może być podatnikiem VAT. Niestety nie jest to forma dostępna dla wszystkich obcokrajowców.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca – firma jednoosobowa

Zasady prowadzenia działalności przez obcokrajowców

Jedynie cudzoziemcy spełniający warunki zawarte w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na tych samych zasadach jak obywatele polscy. Tak więc, aby móc uzyskać wpis jednoosobowej działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) cudzoziemiec musi być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub być obywatelem innego państwa i posiadać m.in: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ochronę czasową w Polsce, ważną Kartę Polaka.

Rejestracji działalności jednoosobowej przez obcokrajowca

Rejestracji działalności jednoosobowej dokonuje się albo wypełniając papierowy wniosek, albo online na stronie internetowej w CEIDG. W formularzu należy wskazać podstawowe dane dotyczące osoby otwierającej biznes, jak i przedmiotu działalności. Firma wskazywana we wniosku musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy. Oczywiście możliwe jest dodanie innych elementów, które dookreślają i wskazują na przedmiot działalności. Wypełnienie formularza online zajmuje tak naprawdę chwilę i już na następny dzień wpis jest dokonany. Natomiast składając dokumenty w formie tradycyjnej wymagana jest wizyta we właściwym Urzędzie Gminy.

Gdyby obcokrajowiec nie spełnił powyżej wskazanych warunków, to wciąż istnieje możliwość aby założyć własny biznesu w Polsce. Należy tylko rozważyć inne formy, a to założenie spółki przez cudzoziemca.

Najczęściej wybieranym rodzajem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą również można prowadzić jednoosobowo. Po zawarciu umowy spółki cudzoziemiec musi zgłosić nowopowstałą spółkę w organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Czynności te podobnie jak przy działalności wpisywanej do CEIDG można dokonać bądź wysyłając uzupełnione formularze wraz z innymi potrzebnymi dokumentami pocztą, bądź za pomocą systemu teleinformatycznego do właściwego Sądu Rejestrowego. Jeżeli wnioski są kompletne i prawidłowo opłacone sąd powinien wpisać spółkę w ciągu 7 dni do rejestru przedsiębiorców.

W pierwszej kolejności więc istotne jest przeanalizowanie statusu obcokrajowca, jego narodowości oraz przedmiotu planowanej działalności, aby przesądzić w jakiej formie i czy w ogóle możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca na terytorium RP.

 

Źródła:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, 1495, 1649);

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 poz. 649);

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (U. z 2020 r. poz. 1526).


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
« Październik 2021»
PoWtŚrCzwPtSbNd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Serwisy specjalne: