Polska wezwana do wdrożenia dyrektywy medialnej

29-06-2010, 07:26

To drugie ostrzeżenie, jakie Komisja Europejska wystosowała do rządu w Warszawie. Oprócz nas 11 innych państw także nie dopełniło swoich obowiązków w tym zakresie. Polsce ponownie grozi skarga do Trybunału Sprawiedliwości.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej miały czas do 19 grudnia 2009 roku na wdrożenie do krajowego porządku prawnego postanowień zawartych w dyrektywie medialnej. Jej celem jest przystosowanie krajowego ustawodawstwa w zakresie nadawców radiowych i telewizyjnych do wymogów ery cyfrowej. Dyrektywa wprowadza przepisy w zakresie telewizji cyfrowej przez internet, usługi wideo na żądanie i telewizji mobilnej.

W terminie zmieściły się zaledwie trzy państwa - Belgia, Rumunia oraz Słowacja. W stosunku do 23, którym się to nie udało, już w styczniu wystosowane zostały odpowiednie wnioski o udzielenie informacji.

Do tej pory aż 12 państw, w tym Polska, nie dopełniło nałożonego na nie obowiązku lub też nie powiadomiło formalnie Komisji Europejskiej o wdrożeniu postanowień dyrektywy do przepisów krajowych. W tej sytuacji KE podjęła decyzję o skierowaniu swoich opinii do dwunastu krajów. Brak odpowiedzi w ciągu najbliższych dwóch miesięcy skutkować może wniesieniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że w tym miesiącu Komisja skierowała już jedną skargę przeciwko Polsce. Dotyczy ona niewdrożenia przez nasze państwo dyrektywy w zakresie zapewnienia szerokiego i równego dostępu do różnego rodzaju informacji, jakimi dysponują polskie władze. Chodzi o tzw. informacje sektora publicznego obejmujące np. mapy cyfrowe, prognozy pogody, informacje prawne, o ruchu drogowym, finansowe, gospodarcze i inne dane, ważne ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia.

>> Czytaj więcej: Polska jako pierwszy kraj UE pozwana za blokowanie dostępu do informacji rządowych

Unijna dyrektywa upraszcza i ujednolica przepisy prawne w zakresie usług audiowizualnych, co powinno umocnić europejską branżę telewizyjną, a także zachować najwyższe standardy ochrony konsumentów na jednolitym unijnym rynku. Pozwala ona na dopuszczenie nowatorskich form reklamy (np. z wykorzystaniem poliekranu czy też lokowania produktu), zapewniając dodatkowe źródła przychodów producentom i dostawcom programów.

Z pełnym tekstem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE
z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) w języku polskim można zapoznać się w serwisie Eur-Lex.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy