PARP: Świat potrzebuje Twoich pomysłów

05-09-2011, 16:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna kampanię promocji postaw proinnowacyjnych „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”. Interaktywne bannery na stronach WWW będą miały pobudzać kreatywność.

Sonda
Uważasz, że w mediach często porusza się temat innowacji?
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
wyniki  komentarze

Siła rozwoju najlepszych gospodarek światowych zależy obecnie od innowacyjności i potencjału kreatywności. Badania na temat innowacyjności jednoznacznie wykazują, że inwestycje w innowacje są w długiej perspektywie korzystne zarówno dla pojedynczych przedsiębiorstw, jak i dla całej gospodarki. Innowacje zmieniają życie każdego człowieka, są kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw i organizacji, budują również konkurencyjność gospodarki całego kraju. Rozwój przedsiębiorstw oparty na innowacyjnych rozwiązaniach warunkuje bowiem trwały rozwój gospodarczy. Innowacyjne przedsiębiorstwa uzyskują zdecydowanie lepsze wyniki ekonomiczne niż pozostałe organizacje, zwiększając obroty przeciętnie o 1,11 mln zł oraz zwiększając zatrudnienie. Mimo to na blisko 1,7 mln małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi 99,8% wszystkich aktywnych firm w Polsce, działalność innowacyjną prowadzi niewiele ponad 23% przedsiębiorców.

Wyniki badań PARP pokazują również, że innowacyjność napotyka na szereg barier rozwojowych. W przypadku każdego człowieka mogą być to jego cechy indywidualne - brak wiary w skuteczność swoich działań, konformizm, ale także uwarunkowania kulturowe, społeczne oraz organizacyjne. Na poziomie przedsiębiorstw są to bariery wewnątrzorganizacyjne - brak postrzegania kreatywności jako ważnego czynnika prorozwojowego czy strategia firmy nakierowana na proste wytwarzanie produktów, gdzie innowacyjność odbierana jest jako czynnik mnożący ryzyko nieakceptowane przez osoby zarządzające. Kreatywność jednostek nie wystarcza, jeżeli otoczenie, w którym funkcjonują, nie akceptuje ich, nie wspiera. Dlatego zdaniem PARP istnieje bardzo wyraźna potrzeba likwidowania tych barier oraz promowania działań innowacyjnych na wielu poziomach.

>> Czytaj też: 18,3 mln zł dla branży internetowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła inicjatywę przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”, która ma inspirować i kreować postawy proinnowacyjne wśród grup docelowych kampanii – głównie przedsiębiorców i ich pracowników, a także naukowców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, administracji i mediów. Kampania ma zwiększać świadomość i wiedzę na temat roli innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm i całej gospodarki, ma zachęcać do podejmowania i rozwijania działalności innowacyjnej, a także ukazywać wynikające z niej korzyści.

Celem kampanii jest również budowanie wartości pojęcia „innowacyjność”, pokazywanie jej różnych aspektów, a także uświadamianie, że innowacja nie musi oznaczać wielkiego przełomu (innowacje radykalne); że równie cenne są innowacje powstające codziennie w polskich firmach, które mogą trwale wzmocnić pozycję firmy na rynku. Innowacyjność to także stan umysłu – otwartość, kreatywność, twórcze myślenie, pozytywne nastawienie do zmian i chęć ich wdrażania. U podstaw wciąż zmieniającej się rzeczywistości przyjęcie postawy proinnowacyjnej, otwartej na zmiany to dziś konieczność.

Portal Innowacji, czyli jak PARP chce wstrzyknąć kreatywność
fot. - Portal Innowacji, czyli jak PARP chce wstrzyknąć kreatywność
Przez cały okres trwania projektu, tj. do września 2012 roku, prowadzona będzie internetowa kampania promocyjna (e-mailingi, kampania odsłonowa i linki sponsorowane), której celem będzie pobudzanie kreatywności między innymi przez interaktywne bannery.

PARP planuje także wyjazdy studyjne do jednostek naukowych, parków technologicznych oraz firm innowacyjnych, przeznaczone dla przedsiębiorców i dziennikarzy. Celem tych wizyt będzie zachęcenie do współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a naukowcami, a także zainteresowanie dziennikarzy tematyką innowacji.

W ramach kampanii PARP kontynuuje również konkurs „Polski Produkt Przyszłości” mający na celu promowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych - wyrobów i technologii, opracowanych przez przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe, zakłady doświadczalne, a także indywidualnych wynalazców.

Więcej informacji o kampanii na stronie: www.ppp.pi.gov.pl


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy