OSA może być bezpłatna, ale nie musi

10-09-2009, 07:23

Telekomunikacja Polska prowadzi działalność zarobkową, w związku z czym nie można jej zmuszać decyzjami administracyjnymi do podejmowania działań narażających ją na straty - uznał SOKiK i uchylił zaskarżoną przez telekom decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 14 lipca 2006 Telekomunikacja Polska wyznaczona została do świadczenia usługi powszechnej w zakresie ogólnokrajowego spisu abonentów (OSA) oraz ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych. 7 lutego 2008 roku na jej podstawie została wydana kolejna decyzja, tym razem określająca warunki współpracy w zakresie OSA między Telekomunikacją Polską S.A. a Media-Com Sp. z o.o.

Narodowy operator został nią zobowiązany do bezpłatnego przekazania ogólnopolskiego spisu abonentów firmie Media-Com. TP uznała jednak, że taki zapis stoi w sprzeczności z polskim prawem i rzeczoną decyzję zaskarżyła. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznał telekomowi rację.

Sąd uznał, iż dopuszczalnym jest przekazanie OSA bezpłatnie lub też za zwrotem poniesionych przez Telekomunikację Polską kosztów. Wydana przez Prezesa UKE decyzja określała jasno, że ma się to stać bezpłatnie. Zdaniem sądu Prezes UKE nie był w stanie także wystarczająco udowodnić, że ekwiwalentem za przekazanie OSA bez kosztów będą wpływy z reklam.

Oprócz tego SOKiK zauważył, że decyzja Prezesa UKE jest sprzeczna z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, w której jasno określono, że działalność gospodarcza jest działalnością zarobkową. Nie można więc nakładać na podmioty gospodarcze obowiązków, które miałyby wykonywać w sposób charytatywny.

Wyrok nie jest prawomocny. Obu stronom przysługuje teraz prawo do wniesienia apelacji.


Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy