NIK pozytywnie ocenia UKE

04-04-2011, 12:14

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działania Prezesa UKE podejmowane na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu. Izba doceniła sposób prowadzenia polityki regulacyjnej oraz wykonywanie obowiązków określonych w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie (NIK) przeprowadziła w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie (UKE) kontrolę dotyczącą działań organów administracji publicznej podejmowanych w celu zapewnienia dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych w latach 2008-2011.

Podstawę oceny NIK stanowiły ustalenia kontroli dotyczące realizacji zadań Prezesa UKE w następujących obszarach:

  1. Prowadzenie polityki regulacyjnej na rynku usług telekomunikacyjnych.
  2. Wykonywanie obowiązków określonych w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
  3. Współpraca Prezesa UKE z organami administracji rządowej.
  4. Inicjatywy podejmowane przez Prezesa UKE, mające na celu wspieranie rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce, wdrażania sieci szerokopasmowych i likwidowaniu barier inwestycyjnych, w szczególności prawnych.

NIK docenił m.in. działania umożliwiające dostęp do infrastruktury "operatora zasiedziałego" (TP), a także stymulowanie rozwoju usługi LLU polegającej na uwalnianiu pętli abonenckich należących do TP. Ponadto rozszerzono ofertę hurtową (BSA) umożliwiającą świadczenie usługi dostępu do internetu operatorom alternatywnym za pośrednictwem infrastruktury kablowej TP.

>>> Czytaj: Nieużywany system ministerstwa za 7,1 mln zł

Zgodnie z ustaleniami NIK Prezes UKE realizował te zadania, dokonując m.in.: rewizji oferty ramowej na kolokację urządzeń technicznych operatorów alternatywnych w sieci "operatora zasiedziałego" i analizy cenników poszczególnych usług oraz korekty ofert. Ponadto w wyniku negocjacji prowadzonych przez Prezesa UKE TP rozpoczęła budowę sal kolokacyjnych i ich udostępnianie operatorom alternatywnym.

NIK wskazał, że Prezes UKE zawarł porozumienie z TP, według którego operator zadeklarował wybudowanie i udostępnienie w ciągu 36 miesięcy infrastruktury stacjonarnego dostępu szerokopasmowego umożliwiającej przyłączenie do internetu 1,2 tys. nowych łączy. W trakcie kontroli stwierdzono, że realizując powyższe porozumienie, do końca 2010 r. TP SA wybudowała 454,3 tys. łączy, w tym 420,3 tys. (93%) łączy o przepływności 6 Mb/s i większej.

Jeśli chodzi o drugi z wymienionych obszarów, NIK ocenił pozytywnie działania Prezesa UKE podejmowane w celu sporządzenia inwentaryzacji pokrycia kraju istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu.

Trzeciego z wymienionych obszarów dotyczyło m.in. zapewnienie wsparcia dla Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE). UKE stworzył m.in. bazę danych zawierającą przedsięwzięcia finansowane w ramach Działania 8.4. W wyniku prowadzonych analiz pracownicy UKE zidentyfikowali problem tzw. "blokowania miejscowości", polegający na rezerwowaniu możliwości budowy dostępu do internetu w dużej ilości miejscowości przez trzy firmy, które byłyby beneficjentami środków przekazywanych na inwestycje w ramach działania 8.4. Firmy te złożyły łącznie 170 na 360 wniosków w II naborze z 2010 r.

NIK wskazał, iż Prezes UKE angażował się także w realizację projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Urząd m.in. weryfikował studia wykonalności poszczególnych przedsięwzięć dla pięciu województw objętych tą inicjatywą oraz udzielał im wsparcia merytorycznego przy realizacji projektów.

Najwyższa Izba Kontroli po przekazaniu ocen i uwag wniosła o kontynuowanie przez Prezesa UKE działań zmierzających do zwiększenia szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce. Więcej informacji o wynikach kontroli NIK można znaleźć na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

>>> Czytaj: UKE ogłasza koniec prac nad platformą lokalizacji osób dzwoniących na 112


Źródło: UKE


Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.