Możesz odsprzedać program na oryginalnym nośniku, ale kopię zapasową już nie - wyrok TSUE

12-10-2016, 15:34

Można odsprzedawać programy i można tworzyć kopie zapasowe na własny użytek. Nie można jednak sprzedać nieoryginalnej płyty z programem bez zezwolenia uprawnionego, nawet jeśli oryginał został zniszczony - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w wydanym dziś wyroku.

W Dzieninku Internautów nie raz poruszaliśmy temat odsprzedawania licencji na oprogramowanie. W roku 2012 Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że można odsprzedawać licencję na oprogramowanie nawet jeśli umowa licencyjna tego zakazuje (jest to związane z tzw. regułą wyczerpania). 

Teraz przed Trybunałem stanął nowy problem. Czy można odsprzedać kopię programu gdy nośnik dostarczony pierwotnemu nabywcy został uszkodzony i gdy ten pierwotny nabywca usunął swój egzemplarz tej kopii lub zaprzestał jej używania? Trybunał dziś odpowiedział na to pytanie wydając wyrok w sprawie C-166/15. Trybunał uznał, że nawet po zniszczeniu oryginalnego nośnika nie można odsprzedać kopii zapasowej. 

Problem: Czy można odsprzedać kopię zapasową?

Przyjmy się sprawie bliżej. Zaczęło się od tego, że panowie Aleksandrs Ranks i Jurijs Vasiļevičs byli ścigani karnie na Łotwie za nielegalną sprzedaż kopii zapasowych programów Microsoftu. Liczbę sprzedanych egzemplarzy programów oszacowano na ponad 3000, a Microsoft wycenił swoje szkody na ponad 265 tys. euro.

Sąd zajmujący się tą sprawą zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy prawo UE pozwala by nabywca kopii zapasowej programu odsprzedał taką kopię, gdy:

  1. oryginalny nośnik został uszkodzony oraz...
  2. pierwotny nabywca usunął swój egzemplarz tej kopii lub zaprzestał jej używania.

Reguła wyczerpania dotyczy jednej kopii

Trybunał bardzo ściśle podszedł do reguły wyczerpania. Wynika z niej, że posiadacz praw autorskich do programu, który sprzedał w UE kopię tego programu wraz z licencją na nieograniczone używanie, nie może się sprzeciwić dalszym odsprzedażom tej konkretnej kopii. Innymi słowy Microsoft nie może się sprzeciwić temu, że odsprzedajesz oryginalną płytę z Windowsem. Prawo Microsoftu do dystrybucji tej kopii zostało już wyczerpane. 

Zdaniem Trybunału sytuacja nieco się zmieni gdy zaczniemy mówić o używanej kopii programu komputerowego zarejestrowanej na nośniku nieoryginalnym. Unijne prawo przyznaje posiadaczowi praw autorskich wyłączne prawo do kopiowania programu lub zezwalania na kopiowanie. Nabywca programu może zatem odsprzedać kopie, ale nie może (poza określonymi wyjątkami) naruszać wyłącznego prawa do powielania programu. 

Zdaniem Trybunału kopia zapasowa może być sporządzona tylko przez osobę uprawnioną do używania programu w celu używania tego programu. Czym innym jest sporządzenie kopii w celu używania, a czym innym w celu odsprzedania. Jeśli zaczniemy sprzedawać kopie zapasowe to de facto posiadacz praw autorskich traciłby wyłączność na powielanie programu. 

- Kopię zapasową programu komputerowego można sporządzić i używać jedynie w celu zaspokojenia potrzeb osoby uprawnionej do używania tego programu i (...) osoba ta nie może – nawet gdyby uszkodziła, zniszczyła lub też zagubiła oryginalny nośnik materialny tego programu – używać tej kopii dla celów odsprzedaży wspomnianego używanego programu osobie trzeciej (...) o ile pierwotny nabywca kopii programu (...)  jest uprawniony do odsprzedaży dalszemu nabywcy tej używanej kopii i swojej licencji, o tyle nie może on (...) dostarczyć temu dalszemu nabywcy swojej kopii zapasowej tego programu bez zezwolenia uprawnionego - czytamy w uzasadnieniu wyroku. 

Jeśli interesują was szczegóły, kopię uzasadnienia wyroku zamieszczamy poniżej. 

wyrokTSUEC16615 by Dziennik Internautów on Scribd


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy