MON odpowiada: Modernizujemy się

10-08-2009, 20:18

2,5 mld złotych warte są projekty modernizacyjne realizowane w ramach "Strategii Informatyzacji Resortu Obrony Narodowej". Dopiero wtedy zapewne pojawi się szansa, by MON dokładnie wiedział, jaki sprzęt i gdzie posiada.

W zeszłym tygodniu Dziennik Internautów informował o wynikach kontroli NIK w Ministerstwie Obrony Narodowej. Izba wzięła pod lupę zamówienia na sprzęt komputerowy i oprogramowanie, a także sposób, w jaki resort obrony zarządza swoimi zasobami. Ocena Najwyższej Izby Kontroli nie była pozytywna. Ministerstwu wytknięto szereg zaniedbań, a także brak jasnych procedur.

W związku z tym Dziennik Internautów zadał Ministerstwu Obrony Narodowej kilka pytań.

DI: W ilu składnicach wojskowych przechowywany jest sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie?

MON: Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie przechowywane są w trzech Rejonowych Bazach Materiałowych (RBM), tj. w 9. RBM w Zegrzu, 2. RBM w Wałczu i 4 RMB w Grudziądzu.

DI: Jakiego urządzenia dotyczył niechlubny "rekord" najdłuższego przechowywania w magazynie - 12 lat?

MON: Mowa o modemie.

DI: Jakie konkretnie działania podjął minister Bogdan Klich w pierwszych tygodniach swego urzędowania w zakresie uporządkowania sfery zakupów i dystrybucji sprzętu?

MON: W uzupełnieniu i uszczegółowieniu działań, o których mowa w komunikacie prasowym, należy wspomnieć przede wszystkim o tym, że Minister Obrony Narodowej wydał decyzję w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej zintegrowanego systemu informatycznego SIGMAT - RBM wspomagającego zarządzanie rejonową bazą materiałową oraz innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania związane z zaopatrywaniem SZ RP. Aktualnie trwa proces wdrażania wyżej wymienionego systemu.

DI: Czy MON posiada scentralizowaną bazę danych zawierającą stany magazynowe wszystkich swoich składnic?

MON: Aktualnie eksploatowane w resorcie systemy informatyczne pozwalają na uzyskanie informacji o zgromadzonych w składach materiałowych zasobach, nie mniej jednak są to rozwiązania z początków lat 90. o ograniczonych możliwościach i dedykowane dla wąskiej grupy użytkowników. Dopiero aktualnie wdrażany SI SIGMAT-RBM ma możliwości pełnego wsparcia procesu zaopatrzenia.

DI: MON planuje wdrożenie 25 inicjatyw w zakresie informatyki. O jakie przedsięwzięcia chodzi i jaki jest ich szacunkowy koszt?

MON: Mowa o 25 projektach ujętych w „Strategii Informatyzacji Resortu Obrony Narodowej na lata 2008-2012”, których koszt (obejmujący wydatki osobowe, modernizacyjne, bieżące, inwestycyjne) oszacowano na poziomie 2,5 mld złotych. Są to przedsięwzięcia dotyczące zarówno sieci, systemów i usług w układzie stacjonarnym i mobilnym oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego, uwzględniając szczególnie sferę ochrony kryptograficznej. Uogólniając cele i zamiary każdego z projektów, ich wspólnym celem jest wprowadzenie mierzalnych zmian w funkcjonowaniu SZ RP poprzez wprowadzenie technologii IT.

Reasumując - Ministerstwo Obrony Narodowej, którego budżet w zeszłym roku wyniósł blisko 24 mld złotych, z czego spora część przeznaczana jest na inwestycje, pracuje na systemach komputerowych z lat 90. Nie są one w stanie zapewnić skutecznej kontroli nad zakupami i dostępnymi zasobami. Każe to zadać pytanie, jakie straty z tego tytułu ponoszą podatnicy.


Źródło: DI24.pl
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag NIKtag MONtag modernizacjatag kontrole
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy