Meta-tagi jako forma nieuczciwej konkurencji w internecie

Wykorzystywanie w kodach stron WWW zarejestrowanych słów kluczowych w postaci znaków towarowych innych podmiotów przez nieuprawnione do tego przedsiębiorstwa stanowi jedną z nowych form naruszających uczciwą konkurencję. Ten zakazany proceder jest przedmiotem coraz większej liczby postępowań m.in. przed Sądem Wspólnotowym Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Warszawie.

Słowa kluczowe umożliwiają przeglądarkom internetowym odnalezienie witryny internetowej po wpisaniu danego słowa lub wyrażenia do wyszukiwarki przez jakąkolwiek osobę. Zastosowanie w kodzie strony internetowej słów kluczowych identycznych z „cudzymi” znakami towarowymi oznacza, że wyszukiwarka internetowa, po wpisaniu takich określeń do pola wyszukującego, wyświetla odnośniki do stron internetowych zawierających te słowa.

W konsekwencji użycia przez spółkę A cudzych znaków towarowych jako meta-tagów, użytkownik internetu, poszukujący informacji o produktach spółek B oznaczonych znakami spółki B, może otrzymać w wyszukiwarce internetowej wyniki, wśród których na jednym z głównych miejsc będzie znajdował się link do strony internetowej spółki A i jej produktów.

Sąd Wspólnotowy Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Warszawie w jednym z orzeczeń wskazał, że meta-tagi naruszające prawo do znaku towarowego stanowią czyn nieuczciwej konkurencji.

Tym samym, na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poszkodowanemu posiadaczowi prawa do znaku towarowego przysługuje:

  • roszczenie o zaniechanie niedozwolonych działań,
  • roszczenie o usunięcie niedozwolonych naruszeń,
  • roszczenie o złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  • roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,
  • żądanie wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych,
  • żądanie zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Dotychczasowe orzecznictwo sądów potwierdza, jak bardzo opłacalne staje się występowanie z wnioskiem o zarejestrowanie znaku towarowego przedsiębiorstwa. I choć internet rozwija się w dużo szybszym tempie niż prawo, to warto zadbać o jak najszerszą ochronę przedsiębiorstwa i wykorzystać już istniejące środki prawne do nowych form naruszeń tych praw.

Autor: Michał Kluska
Aplikant adwokacki
Kancelaria Olesiński & Wspólnicy

>> Czytaj też: Można zakazać reklamy według słowa kluczowego


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy