Księgowanie rachunków przysłanych e-mailem

Monika Borczyńska 29-09-2011, 14:20

Czy rachunek przesłany za pomocą poczty elektronicznej można zaksięgować? Na pytanie odpowiada Monika Borczyńska, Konsultant w Dziale Audytu w Baker Tilly Poland.

Rozporządzenie Ministra Finansów, które obowiązuje od 9 lutego br. zniosło przymus zamieszczania własnoręcznego podpisu oraz wyrazów "Oryginał" lub "Kopia" na wystawionych rachunkach. Tym samym od 11 marca 2011 możemy zarówno je przesyłać, jak i archiwizować w formie elektronicznej.

Korzystając z tej możliwości, należy pamiętać, że rachunki jako dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej musimy przechowywać co najmniej do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, jednak nie krócej niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną.

Pozostałe dowody księgowe należy natomiast przechowywać minimalnie przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. Podatnicy wystawiający rachunki są z kolei zobowiązani je numerować i przechowywać ich kopie w kolejności wystawiania do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Monika Borczyńska, Konsultant w Dziale Audytu w Baker Tilly Poland

Czytaj także: Jak wybrać dostawcę usług outsourcingowych?


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy