KE: Europejczycy muszą zrozumieć media

21-08-2009, 07:18

Kraje UE muszą podjąć działania na rzecz lepszego zrozumienia przez obywateli komunikatów medialnych - uważa Komisja Europejska. Nie chodzi tylko o umiejętność czytania, pisania czy posługiwania się komputerem. Europejczycy powinni media rozumieć i umieć je krytycznie oceniać. Wbrew pozorom edukacja w tym zakresie nie jest jeszcze powszechna.

Komisja Europejska, odpowiadając na wezwanie Parlamentu Europejskiego, przyjęła w dniu dzisiejszym wytyczne polityczne nawołujące państwa członkowskie i branżę do promowania w całej Europie umiejętności korzystania z mediów.

Promowanie to ma obejmować działania, które ułatwią obywatelom dostęp do wszystkich mediów (telewizja, film, muzyka, prasa, internet) oraz ich krytyczną ocenę. Tego rodzaju edukacja w zakresie korzystania z mediów mogłaby wskazać użytkownikom bardziej skuteczne sposoby posługiwania się wyszukiwarkami albo wyjaśnić uczniom, jak powstają filmy bądź w jaki sposób funkcjonuje reklama.

W niektórych krajach (np. w Szwecji, Irlandii, Wielkiej Brytanii) umiejętność korzystania z mediów stanowi już element programów szkolnych. Brytyjska strona internetowa kidSMART uczy młodzież bezpiecznego korzystania ze stron społeczności internetowych.

Kwestie oświaty wchodzą wprawdzie w zakres kompetencji państw członkowskich, jednak Komisja zdecydowała się dzisiaj zaprosić je do debaty na temat tego, w jaki sposób zwiększyć znaczenie umiejętności korzystania z mediów w programach szkolnych.

Osoby korzystające z mediów muszą być m.in. świadome zagrożeń wiążących się z rozpowszechnianiem ich danych osobowych. Im lepiej rozumieją one zasady funkcjonowania reklamy online, tym lepiej mogą chronić swoją prywatność.

KE opublikowała na początku tego miesiąca sprawozdanie poświęcone sektorowi technologii cyfrowych w Europie. Pokazało ono, że Europejczycy są coraz sprawniejszymi użytkownikami komputerów i internetu, przy czym blisko 60% z nich uchodzi za "umiejących korzystać z technologii cyfrowych".

Z sieci korzysta coraz więcej osób o niskim poziomie wykształcenia (62,5% w 2008 r. w porównaniu z 53,5% w roku 2005, przy czym 100% odpowiada poziomowi korzystania z sieci przez ogół populacji). Z internetu korzysta też większa liczba bezrobotnych (wzrost z 74,4% w roku 2005 do 80,3% w roku 2008), zaś liczba kobiet korzystających z sieci jest niemal taka sama jak w przypadku ogółu populacji UE (wzrost z 88,4% w roku 2005 do 94,6% w roku 2008).

Od roku 2006 liczba osób potrafiących posługiwać się komputerem i internetem wśród kobiet, bezrobotnych i osób powyżej 55. roku życia wzrosła o co najmniej 3% w porównaniu z sytuacją wśród ogółu populacji.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy