Jesteś na karcie podatkowej? Sprawdź, jak obniżyć swój podatek

Przedsiębiorcy często wybierają kartę podatkową jako możliwość uregulowania zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Muszą jednak pamiętać, że ta forma opodatkowania wyklucza możliwość skorzystania z ulgi tzw. internetowej czy prorodzinnej. Mogą natomiast próbować obniżyć obowiązujące stawki karty podatkowej i to nawet o 80%.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często decydują się na dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego na podstawie karty podatkowej. Nic dziwnego, karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania zalecana osobom niedoświadczonym w prowadzeniu księgowości. Podatek opłacany jest co miesiąc w formie kwoty zryczałtowanej, określonej w zależności od rodzaju działalności, ilości osób zatrudnionych oraz wielkości miejscowości, w której wykonywana jest działalność, według przyjętych kwotowych stawek podatku, ustalonych w drodze decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego.

Głównym atutem tej formy rozliczeń jest przejrzystość oraz łatwość towarzysząca ustalaniu wysokości zobowiązania wobec fiskusa tytułem podatku dochodowego. Ponadto należy pamiętać o tym, że forma ta nie wymaga od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w przypadku karty podatkowej księgowość jest uproszczona do niezbędnego minimum.

Stawki mogą być obniżone nawet o 80%

Podatek wynikający z karty podatkowej można obniżyć, korzystając z tak zwanych obniżek ustawowych. Przedsiębiorca może obniżyć stosowaną stawkę podatku nawet o 80%, po spełnieniu ściśle określonych warunków. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w artykule 27 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnikom, którzy ukończyli 60 rok życia lub posiadają orzeczenie stwierdzające minimum lekki stopień niepełnosprawności, wykonującym osobiście (bez zatrudniania pracowników) działalność usługową i wytwórczo-usługową, przysługuje prawo do obniżenia przyjętej stawki o 20%. W przypadku działalności transportowej obniżenie stawki o 20% zostało przewidziane dla osób z orzeczeniem co najmniej umiarkowanego lub lekkiego stopienia niepełnosprawności. Warunkiem także i tu jest niezatrudnianie pracowników.

Ponadto dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników z orzeczeniem co najmniej lekkiego stopnia niepełnosprawności, wykonujących działalność usługową i wytwórczo-usługową, przewidziane zostało obniżenie o 10% przyjętych stawek. Najwyższa możliwość obniżenia stawek podatkowych została przewidziana dla osób, które nie tylko prowadzą własną działalność, ale jednocześnie sami pracują w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli w swojej firmie nie zatrudniają pracowników, mogą obniżyć stawki karty podatkowej o 80%.

Warto zauważyć, że zgodnie z zapisami wspomnianego wyżej artykułu podatnik może otrzymać również inne obniżki stawek karty podatkowej, sięgające nawet 50%. Należy jednak podkreślić, że są one przyznawane na wniosek podatnika, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego. Prawo do obniżki podatku przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych nieadekwatnością stawek ustalonych w ustawie względem skali prowadzonej działalności gospodarczej.

Ale bez ulgi internetowej i związanej z wychowywaniem dzieci

Niestety, korzystając z karty podatkowej w celu rozliczania podatku dochodowego, podatnik musi liczyć się także z negatywnymi konsekwencjami wyboru takiej formy opodatkowania. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w braku możliwości skorzystania z innych udogodnień przewidzianych ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosując uproszczone formy opodatkowania, podatnik nie może skorzystać z dość popularnej ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Analogicznie, wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania nie pozwala na odliczenie opłat związanych z korzystaniem z internetu w zakresie tzw. ulgi internetowej.

Jedynym sposobem skorzystania z wyżej wymienionych udogodnień jest równoczesne uzyskiwanie dochodu z innego źródła, opodatkowanego zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w ustawie, a więc na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Należy podkreślić, że wspomniane wyżej ulgi przysługują tylko do wysokości dochodu uzyskiwanego z alternatywnego źródła.

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care

Czytaj także: Chcesz obniżyć podatek? Kup drobny sprzęt do biura


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy