Jakie informacje należy umieścić na stronie e-sklepu, aby działał on zgodnie z nowym prawem UE

Magda Judejko 18-07-2014, 13:06

Sprzedajesz w internecie lub budujesz strony WWW sklepów internetowych? Zapoznaj się z praktycznymi wskazówkami, jakie informacje należy umieścić na stronie e-sklepu, by uniknąć bolesnych konsekwencji przewidzianych w nowej Ustawie o prawach konsumenta.

Nowa Dyrektywa 2011/83/UE została wprowadzona 13 czerwca 2014 r. do większości systemów prawnych Państw Członkowskich.

Jeśli oferta Twojego sklepu skierowana jest do innych państw członkowskich, nie wystarczy przetłumaczyć treści na stronie, ponieważ obowiązuje prawo stałego miejsca pobytu Konsumenta!

Postanowienia wspomnianej Dyrektywy wejdą w RP w nowej Ustawie o prawach konsumenta za ok. 6 miesięcy. Polski rząd nie wyrobił się z wprowadzeniem zmian na czas, mimo że termin 13 czerwca 2014 r. został wskazany 2 lata temu bezpośrednio w treści Dyrektywy 2011/83/UE.

Cel nowych regulacji:

 • uproszczenie i aktualizacja przepisów,
 • doprecyzowanie pojęć i usunięcie niepożądanych luk w prawie.

Należy wskazać, że przepisy dotyczą transakcji handlowej zawieranej pomiędzy KONSUMENTEM a PRZEDSIĘBIORCĄ (B2C) w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży (sklep internetowy) na ODLEGŁOŚĆ. Zmiany mają ułatwić zawieranie transakcji na odległość pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na podobnych zasadach na terenie całej UE.

Sprzedajesz w internecie lub budujesz strony WWW sklepów internetowych? Jeśli tak, powinieneś przekazać określone informacje w treści strony WWW sklepu internetowego.

Dotychczas prawo nakazywało umieszczenie określonych informacji w treści regulaminu sklepu internetowego - to się obecnie zmienia, ponieważ według nowych zasad konsument powinien być rzetelnie poinformowany o wszystkich prawach i obowiązkach najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość, co oznacza,  że należy je zamieścić już w treści strony WWW sklepu internetowego. Brak wskazanych w przepisach informacji niesie za sobą bolesne konsekwencje dla właścicieli sklepów internetowych.

Poniżej przedstawiamy instrukcje dla właścicieli i/lub developerów stron sklepów internetowych dotyczące prawidłowego wpisania określone przez nowe prawo informacji w treści strony WWW.

Instrukcja:

 1. Zalecane jest, by na stronie sklepu zrobić osobną zakładkę „ważne sprawy” i tam umieścić wszystkie poniżej wskazane  informacje wraz z wzorami odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni i formularzem reklamacyjnym.
 2. Karta zamówienia po umieszczeniu produktu w koszyku:
  • dokładne dane przedsiębiorcy,
  • opis produktu,
  • „Masz prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez 14 dni od dnia doręczenia produktu” – link do całego zapisu oraz wzoru odstąpienia,
  • „Sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową” - link do procedury reklamacyjnej,
  • sposoby płatności,
  • sposoby i koszty dostawy,
  • przycisk ZAMÓWIENIA z opisem – „transakcja z obowiązkiem zapłaty”.

Dostawa powinna odbyć się w ciągu 30 dni, a przedsiębiorca PRZED złożeniem zamówienia powinien poinformować o wszelkich ograniczeniach.

Ograniczenia mogą dotyczyć kraju, ciężaru, wymiarów, gabarytów. Przykładowo w karcie zamówienia powinny znaleźć się informacje:

 • czas dostawy - „towar dostarczany jest od …… do …… dni”,
 • zasięg terytorialny – wybór Polska, Niemcy, Francja itp.

Konsument powinien mieć możliwość zaznaczenia pustego pola wyboru (check box) ze zgodą, np.:

„Zapoznałem się treścią regulaminu wraz z zapisami dotyczącymi mojego prawa odstąpienia od umowy.” – link do regulaminu

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykonania Usług (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” - link do Polityki Prywatności

„Wyrażam zgodę na otrzymywanie w przyszłości newslettera [nazwa sklepu]. Mój adres e-mail nie będzie udostępniony podmiotom trzecim. Z newslettera mogę zrezygnować w każdym czasie.”

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi faktur VAT drogą elektroniczną.”

Co powinna zawierać wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia?

 • dokładne dane przedsiębiorstwa,
 • adres dostawy,
 • sposób i koszt dostawy,
 • sposób i koszt zapłaty,
 • produkt (ilość, gabaryty, ciężar),
 • centa towaru,
 • całkowita cena zamówienia,
 • informacje o rękojmi,
 • informacje o gwarancji,
 • załącznik z wzorem odstąpienia od umowy.

Brak wskazanych w przepisach informacji umieszczonych w treści strony WWW sklepu niesie za sobą bolesne konsekwencje dla właścicieli sklepów internetowych. 

Jakie konsekwencje i KARY grożą przedsiębiorcom za niezachowanie obowiązku informacyjnego?

 • brak informacji na przycisku z zamówieniem „transakcja z obowiązkiem zapłaty” skutkuje tym, że umowa jest niezawarta, co w praktyce oznacza, że konsument nie będzie musiał odbierać przesyłki, a sprzedawca nie będzie miał podstaw do zwrotu poniesionych kosztów,
 • brak informacji o dodatkowych opłatach – sprzedawca sam będzie musiał je ponieść,
 • brak informacji o prawie odstąpienia od umowy przedłuży okres skorzystania z uprawnienia do 12 miesięcy oraz konsument nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenie lub użycie rzeczy.

Ponadto:

 • istnieje możliwość nałożenia kar finansowych (od 20 zł do 5 000 zł) na sprzedawcę internetowego,
 • naruszenie zbiorowego interesu konsumentów oraz ryzyko nałożenia przez UOKiK kary finansowe sięgającej 10% przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy,
 • błędne wypełniony obowiązek informacyjny to ryzyko posiadania klauzuli niedozwolonej,
 • obowiązek zwrotu konsumentowi dodatkowych płatności, na które sprzedawca nie uzyskał wyraźnej zgody konsumenta, a jedynie założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji.

Podsumowując:

Po pierwsze na przycisku kończącym proces ZAMÓWIENIA na stronie WWW sklepu internetowego powinien znaleźć się napis „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Na pozór jest to drobna zmiana, ale brak tego opisu skutkuje tym, że umowa uważana jest za NIEZAWARTĄ.

Po drugie wykluczone jest, aby konsument wyrażał tylko dorozumianą zgodę na stronie sklepu internetowego, ewentualnie odznaczając już umieszczony w polu wyboru (check box) znak „X”. Wszelkie zgody przy składaniu zamówienia oraz zakup dodatkowego świadczenia wymaga wyraźnego zaznaczenia przez konsumenta pustego pola wyboru (check box).

Kluczową kwestią jest wyraźne poinformowanie konsumenta najpóźniej w chwili złożenia propozycji zamówienia o jego prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia doręczenia produktu wraz z dołączeniem wzoru.

Właściciele i/lub deweloperzy sklepów internetowych, których oferta skierowana jest na kraje członkowskie UE oraz sprzedający na terytorium RP, ze względu na NOWE obowiązki informacyjne wobec konsumenta, nie chcąc być narażonym na konsekwencje prawne, powinni nie tylko zmienić zapisy regulaminów sklepów internetowych, ale też w odpowiedni sposób przygotować treści na stronie WWW sklepu.

Magda JudejkoWarto mieć też na względzie zmiany dotyczące prawa odstąpienia od umowy oraz gwarancji o czym będziemy pisać w kolejnych artykułach.

 

Magda Judejko, prawnik, na co dzień mierzy się z problemami środowiska internetowego, od 3 lat prowadząc w internecie działalność doradczą dla przedsiębiorców pod adresem www.twojregulamin.pl. Organizuje i prowadzi warsztaty dla start up i e-biznesu.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy