Internet Group: Słabe wyniki finansowe za I półrocze 2009 r.

28-08-2009, 20:04

O 33% mniejsze przychody i wynik operacyjny niższy o 66% w porównaniu do ubiegłego roku. Takimi wynikami Internet Group kończy I półrocze 2009 roku.

Spółka Internet Group wygenerowała w omawianym okresie stratę netto w kwocie 2 446 tys. Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, wynik ten jest rezultatem znacznie niższego zysku operacyjnego i spadkiem przychodów finansowych, których nie zdołało skompensować obniżenie kosztów finansowych.

Na poziomie operacyjnym spółka wypracowała w I półroczu 2009 roku dodatni wynik w wysokości 2 079 tys., był on jednak niższy o 66% niż w roku ubiegłym. Spadek rentowności na poziomie operacyjnym wynika przede wszystkim ze znaczącego spadku rentowności w segmencie Platformy Marketingowego Wsparcia Sprzedaży (powstała po połączeniu dwóch platform: mediowej i e-, m-marketingowej) - informuje Internet Group. Słaby rynek mocno dotknął dominującą w tej platformie działalność brokerską, powodując nie tylko spadek obrotów, ale i obniżenie marż.

W obliczu spadających przychodów spółka znacząco ograniczyła koszty pośrednie. Zredukowano etaty i obniżono wynagrodzenia pracowników oraz zoptymalizowano system bonusowy, obniżone zostały koszty obsługi biurowej, zamrożono inwestycje, które nie wiążą się z poprawą rentowności. W Call Center wprowadzono outsourcing funkcji IT, co umożliwiło redukcję etatów, ograniczenie kosztów infrastruktury oraz wydatków inwestycyjnych.

- Podjęliśmy zdecydowane działania oszczędnościowe oraz działania strategiczne, których wynikiem będzie dopasowanie oferty do obecnych oczekiwań rynkowych. Efekty tych działań będą widoczne w kolejnych okresach - komentuje działania spółki Prezes Ryszard Wojciechowski.

W I półroczu 2009 koszty finansowe zostały obniżone o 18% z 6 332 tys w I półroczu 2008 do 5 217 tys, co było rezultatem między innymi restrukturyzacji długu. Dodatkowo w maju 2009 Zarząd rozpoczął z BRE Bankiem rozmowy o dalszej restrukturyzacji zadłużenia.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag wyniki finansowetag Internet Group
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy