Hale magazynowe – jakie pozwolenia są konieczne do ich budowy?

19-10-2017, 07:20

Posiadanie pozwolenia na budowę hali magazynowej jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu budowy. Dokument ten można jednak uzyskać dopiero po przejściu kilku niezwykle ważnych etapów, w tym zdobyciu wielu innych zezwoleń i, co najważniejsze, po spełnieniu warunków zabudowy określonych przez wójta, burmistrza lub też prezydenta miasta. Dlatego tak ważne jest dokładne zaplanowanie wszelkich działań oraz odpowiednie przygotowanie się do tego procesu. Jakie pozwolenia są wymagane przy budowie hali magazynowej?

hale magazynowe

Hale magazynowe i projekty architektoniczne

Przed zakupem działki budowlanej pod naszą inwestycję powinniśmy, przy współpracy z doświadczonych architektem, opracować wstępną koncepcję architektoniczną uwzględniającą nasze możliwości, potrzeby, oczekiwania względem nowej hali. Architekt zada szereg pytań dotyczących przeznaczenia hali, przewidywanej w niej technologii produkcji, hodowli bądź przechowywania i magazynowania oraz innych parametrów użytkowych (np. czy hala ma być izolowana, czy nie). Jest to o tyle istotne, że w przypadku rozpatrywania kilku możliwych lokalizacji budowy hali opracowana koncepcja zawierająca podstawowe parametry nowej inwestycji (gabaryty hali, zapotrzebowanie na media, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, place manewrowe itp.) pozwoli nam na prawidłowy wybór działki budowlanej, na której, mówiąc kolokwialnie, pomieścimy cały, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nowej hali, program funkcjonalno-użytkowy wyjaśnia pracownik firmy Frisomat.  

Budowa hali magazynowej – dokumentacja krok po kroku

Kolejny ważny krok to uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że takie pozwolenie może otrzymać każdy – nie ma w tym przypadku obowiązku posiadania prawa własności na daną nieruchomość. Aby uzyskać wspomnianą powyżej decyzję, należy w pierwszej kolejności wypełnić wniosek i dokładnie określić w nim:

  • planowaną funkcję obiektów,
  • wysokość obiektów,
  • powierzchnię zabudowy,
  • powierzchnię biologicznie czynną.

We wniosku  powinien być uwzględniony również sposób odprowadzania ścieków i deszczówki, sposób zasilania obiektu w wodę, a także ogrzewanie i zasilenie hali w energię elektryczną. Zaleca się także, aby do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołączyć dodatkowo dwa egzemplarze mapy do celów lokalizacyjnych.  Mapa powinna obejmować teren inwestycyjny (wybraną działkę pod inwestycję) oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (sąsiednie działki – minimum 30 m dookoła naszej działki). Na jedną z tych map należy nanieść koncepcję zagospodarowania działki wraz z gabarytami planowanych obiektów budowlanych. Niezbędne będzie również uzyskanie od gestorów sieci (woda, gaz, prąd) wstępnych warunków zasilania w media dla planowanej inwestycji. Sporządzony w ten sposób wniosek należy następnie złożyć w Wydziale Urbanistyki danego Starostwa Powiatowego - wyjaśnia pracownik firmy Frisomat.

W tym miejscu warto wspomnieć, że nieco inna procedura obowiązuje w sytuacji, kiedy wybrany przez nas teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku nie ma bowiem obowiązku ubiegania się o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  Dzieje się tak dlatego, że wspomniany wcześniej plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia już opis wszystkich niezbędnych parametrów. W tej sytuacji konieczne jest jedynie wystąpienie w Wydziale Urbanistyki o wypis oraz wyrys z planu miejscowego.

Kolejnym krokiem, jaki należy podjąć, ubiegając się o pozwolenia niezbędne do budowy hali magazynowej, jest opracowanie projektu budowlanego.

hale magazynowe

Z otrzymanymi warunkami zabudowy lub z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy wrócić do architekta z  którym opracowana była wstępna koncepcja naszej inwestycji. Wybrany architekt będzie odpowiedzialny za przygotowanie Projektu Budowlanego pełnobranżowego do pozwolenia na budowę oraz uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na budowę.

W skład projektu pełnobranżowego wchodzą takie projekty jak:

  • koncepcja zagospodarowania terenu,
  • projekt konstrukcji hali (najczęściej opracowywany przez wybranego dostawcę hali),
  • projekt architektury,
  • projekt instalacji sanitarnych i elektrycznych,
  • plan rozmieszczenia dróg oraz zjazdów.

Architekt opracowujący projekt budowlany, powinien być w stałym kontakcie z inwestorem, zarządem dróg, sanepidem, właścicielami infrastruktury technicznej czy konserwatorem zabytków.

Po uzyskaniu wspomnianych wyżej zgód, a także stworzeniu odpowiednich projektów, można już przystąpić do wypełnienia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wniosek ten może składać jedynie osoba lub firma, która jest w stanie wykazać się tak zwanym prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument taki należy złożyć w Wydziale Architektury danego Starostwa Powiatowego, które następnie poinformuje o planowanej inwestycji zarówno właścicieli, jak i zarządców nieruchomości znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie. Procedura ta trwa z reguły około 65 dni.

Pozwolenie na budowę hali magazynowej jest niezbędną formalnością, której musi na zlecenie inwestora dopełnić wybrana firma architektoniczna realizująca projekt budowlany. Jeżeli planujesz budowę hali magazynowej na potrzeby swojej firmy, w pierwszym etapie udaj się do swojego Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta  i poproś o dokument mówiący o warunkach zagospodarowania terenu. Dzięki temu uzyskasz niezbędne informacje na temat wymogów stawianych nowym budynkom, a co za tym idzie – pomoc przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag komunikat firmy
To warto przeczytać
fot. Executiumfot. Altumcodefot. Cottonbro


  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
« Październik 2021»
PoWtŚrCzwPtSbNd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Serwisy specjalne: