GK Sygnity: Po pięciu latach wreszcie zysk operacyjny

15-05-2011, 10:51

Firma wciąż ma stratę netto, jednak widać znaczącą poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim. Realizowane projekty i wprowadzone nowe narzędzia zarządzania pozwalają trzymać koszty pod kontrolą, a także generować dodatkowe przychody.

Grupa Kapitałowa Sygnity zaprezentowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2011 roku. Firma ma powody do zadowolenia. Po raz pierwszy od pięciu lat kwartał obrachunkowy zakończony został z zyskiem operacyjnym - 1,37 mln zł. Rok wcześniej Sygnity miała stratę w wysokości 17,45 mln złotych. Przychody w pierwszym kwartale 2011 roku wyniosły 111,99 mln złotych i były o 7,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Udało się także znacząco ograniczyć stratę netto - w ciągu dwunastu miesięcy zmniejszyła się ona z 17,11 do 1,15 mln złotych.

Znacząca poprawa wyników możliwa była dzięki zakończonej restrukturyzacji, prowadzonej w całym roku 2010. W okresie styczeń-marzec br. koszty zarządu firmy były niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 9 mln złotych, czyli o 37 proc. Poprawiła się także marża - wzrosła z 13 do 20 proc. Wprowadzone zostały nowe metody zarządzania, ciągłą ocenę rentowności projektów, a także jednoosobową odpowiedzialność za ich realizację. Koszty sprzedaży ustabilizowały się na poziomie 7-8 mln złotych kwartalnie.

>> Czytaj także: Sygnity dostarczy infrastrukturę dla sektora zdrowia

Do 42 proc. w strukturze przychodów wzrósł udział sektora publicznego - wygenerował on przychody w wysokości 47,3 mln złotych, czyli o 22 proc. wyższe niż rok wcześniej. Najwyższą dynamiką odznaczył się jednak dział oferujący najnowsze usługi w zakresie integracji infrastruktury i aplikacji - 42 proc., przychody wyniosły 18,1 mln złotych. 92 proc. przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów i usług własnych.

Łączne zadłużenie firmy wynosiło na dzień 31 marca 2011 roku 46 mln złotych. Firma restrukturyzuje swoje zobowiązania - obligacje krótkoterminowe zamieniane są na długoterminowe. Kontynuowana jest także konsolidacja spółek zależnych. W Q111 ogłoszono plan połączenia Sygnity z PB Polsoft oraz Sygnity Technology (formalne połączenie nastąpiło z końcem kwietnia).

Sygnity odpowiedzialna będzie za zbudowanie nowego portalu informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - stosowna umowa o wartości 18,1 mln złotych podpisana została w pierwszym kwartale br.

>> Czytaj więcej: Klienci ZUS będą mieli portal za 18,1 mln zł

Zarząd Sygnity potwierdza prognozę zakładającą osiągnięcie przychodów na poziomie 650-700 mln zł oraz EBIT na poziomie 5%-7% do 2012 roku.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag wyniki finansowetag Sygnity
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy