Fundusze UE: szybsze wsparcie nowego biznesu

GazetaPrawna.pl 31-03-2010, 11:45

Przedsiębiorcy, którzy zakładają firmy dzięki unijnym dotacjom, uzyskają dodatkowe pieniądze najwcześniej w dniu podpisania umowy o ich przyznanie, a nie w momencie zarejestrowania firmy.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) planuje, aby od kwietnia zmieniły się zasady wypłacania przedsiębiorcom, którzy za środki z UE zakładają nowe firmy, tzw. wsparcia pomostowego. Przysługuje ono w pierwszym okresie funkcjonowania firmy w wysokości nieprzekraczającej kwoty płacy minimalnej (tj. 1317 zł). Dotychczas, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, było ono przyznawane nowym przedsiębiorcom od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Do tej pory wojewódzkie urzędy pracy (WUP) i urzędy marszałkowskie oraz tzw. operatorzy, czyli pośrednicy wypłacający unijne pieniądze, stosowali dwie odrębne interpretacje dotyczące terminu wypłaty dotacji oraz wsparcia pomostowego. MRR proponuje, aby doprecyzować, że wsparcie pomostowe jest wypłacane uczestnikom projektów od dnia zawarcia z nimi umowy o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a nie od dnia zarejestrowania firmy.

Więcej szczegółów w Gazecie Prawnej w artykule pt. Fundusze UE: szybsze wsparcie nowego biznesu

gazeta prawna


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy